landmark

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlændmɑːrk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈlændˌmɑrk/ ,USA pronunciation: respelling(landmärk′)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
landmark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building, geography)punkt orientacyjny m + przym.
 The Statue of Liberty is a major American landmark.
landmark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in directions)punkt orientacyjny m + przym.
 The big oak tree made an excellent landmark for people trying to find the local convenience store.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
landmark adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (important)przełomowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Congress made a landmark decision last week when they reduced taxes on small businesses.
landmark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (historic event)przełom mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The cold war is a landmark that signals the dawning of the information age.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
landmark decision nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legal judgement setting a precedent)precedensowa decyzja przym. + ż
 Roe vs Wade was a landmark decision by the Supreme Court on the issue of abortion.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'landmark' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a landmark [tower, cliff, butte, castle], achieved (national) landmark [status, designation], the [tower, bridge, clock] is a (national) landmark, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "landmark" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'landmark'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.