landing

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlændɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈlændɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(landing)

Na tej stronie: landing, land

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
landing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aircraft: descent)lądowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The airplane circled the airport once before coming in for a landing.
landing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area at top of stairs)półpiętro nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Laura kept a flower pot on the landing.
landing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for boat: dock)przystań żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The boat was tied up at the landing where Tom left it.
landing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of landing)lądowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The plane had a rough landing and was damaged.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ground)ląd mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  ziemia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Columbus sailed for over two months before seeing land.
 Kolumb płynął przez ponad dwa miesiące, zanim zobaczył ląd.
land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (terrain)teren mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The land is flat in many parts of Ohio.
 Teren jest płaski w wielu częściach Ohio.
land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (earth, soil)ziemia, gleba żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The land here is rich and fertile.
 Tutejsza ziemia jest żyzna i urodzajna.
land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (real estate)ziemia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We have invested in land and bought quite a few hectares.
 Zainwestowaliśmy w ziemię i kupiliśmy sporo hektarów.
land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated, poetic (country)kraj mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She is from a far-off land.
land [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (aircraft: bring to earth)lądować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wylądować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The pilot landed the aircraft very smoothly.
 Pilot wylądował bardzo gładko.
land viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (aircraft: come to earth)lądować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wylądować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The aeroplane has landed safely.
land viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come ashore)schodzić na ląd zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zejść na ląd zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 What year did the pilgrims land at Plymouth?
land viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (drop onto [sth])znaleźć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  wylądować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He jumped from the bus and landed on the sidewalk.
 Wyskoczył z autobusu i znalazł się na chodniku.
 Wyskoczył z autobusu i wylądował na chodniku.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, literary (people of a country) (mieszkańcy)kraj mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The queen has angered the whole land through her extravagance.
land n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (relating to land)lądowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
land viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come to rest)osiadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  osiąść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The snowflake landed on the car.
land viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hit, shot, etc.: end up) (potoczny)lądować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wylądować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The boxer's punch landed on his opponent's jaw.
land viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (vessel: reach land)dobijać do brzegu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  dobić do brzegu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The ship landed in Cuba on December 21st 1832.
land [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (unload)wyładowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyładować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The fishermen landed their catch at the docks.
land [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, informal (win)dostawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dostać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 His company landed a big contract with the government.
land [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fish: capture)złowić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We landed five fish in the fishing trip.
land on [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (strongly scold)ganić kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zganić kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
landing | land
AngielskiPolski
forced landing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aircraft: emergency landing)lądowanie awaryjne n + przym.
 The U.S. Airways flight made a forced landing in the Hudson River after hitting a flock of geese.
hard landing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aircraft: descending with heavy impact)ciężkie lądowanie przym. + n
 The pilot misjudged his rate of descent and made a hard landing, which buckled the undercarriage.
landing craft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (navy: ship that transports troops ashore)okręt desantowy m + przym.
 Many landing craft were used on the Normandy beaches on D-Day.
landing field nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (airfield: where planes take off and land)lądowisko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The locals called it "The Airport" but it was really nothing more than a grass landing field.
landing gear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (parts under a plane for landing)sprzęt do lądowania wyr.
 The captain must lower the landing gear before bringing the plane down onto the runway.
landing lights nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (aircraft lights used when landing)reflektory lądowania m, l.mn. + n
 The pilot switched on the landing lights on the approach to the airport.
landing strip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (runway)pas startowy m + przym.
 The pilot was unable to see the landing strip due to thick fog.
soft landing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (space vehicle)miękkie lądowanie przym. + n
 The Viking spacecraft executed a soft landing on Mars.
soft landing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (economic growth)miękkie lądowanie przym. + n
 Most economists foresee a soft landing for the economy.
strip,
landing strip
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(aircraft runway)pas do lądowania wyr.
  pas startowy m + przym.
 Land the plane on the strip.
 Wyląduj samolot na pasie do lądowania.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'landing' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the [estimated, original, expected] landing time, [prepare, activate, check] the landing gear, [turn, switch] on the landing lights, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "landing" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'landing'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.