lance

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlɑːns/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/læns/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling'lance': (lans, läns); 'Lance': (lans)


Inflections of 'lance' (v): (⇒ conjugate)
lances
v 3rd person singular
lancing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
lanced
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
lanced
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
lance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long cavalry spear)lanca, kopia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The warriors used lances and kept well away from their targets.
lance vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (medicine: puncture)przekłuwać, przebijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekłuć, przebić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
lance vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pierce with a lance)przebijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przebić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
freelance,
free-lance
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(work: independent)niezależny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  na własny rachunek wyr.
 The teacher did some freelance tutoring in the evenings to make extra money.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'lance' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "lance" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'lance'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.