lag

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlæg/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/læg/ ,USA pronunciation: respelling(lag)

Inflections of 'lag' (v): (⇒ conjugate)
lags
v 3rd person singular
lagging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
lagged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
lagged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
lag viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rate, production: slow down)opóźniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The project lagged behind schedule.
lag viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fall behind in a race)wlec się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Sean tripped and started to lag behind the pack.
lag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time delay)opoźnienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The movie was running with a lot of lag.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
lag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stave, strip)klepka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The carpenter carved into the lag.
lag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wooden slat of a barrel)klepka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The cooper bound the lags into shape.
lag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, slang (prisoner)więzień mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Aaron spent three years as a lag.
lag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: late payment) (w płatności)zwłoka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Due to Larry's lag in payment, his credit score suffered.
lag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, AU, dated, slang (long-term prisoner) (przestarzały)skazaniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 George was one of the prison's oldest lags; he had been inside for fifteen years.
lag viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (fall behind in studies)ociągać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Brad had to quit school because he was lagging behind in his studies.
lag [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (insulate: a pipe)izolować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obkładać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
lag behind vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (not be as fast)zostawać w tyle zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zostać w tyle zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  (potoczny)wlec się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Jim was lagging behind while the other runners were approaching the finishing line.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
jet lag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fatigue caused by plane travel)zespół nagłej zmiany strefy czasowej
 I get jet lag if I travel through more than four time zones.
lag behind [sb/sth] vi + prep (not be as fast)zostawać w tyle za kimś/czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zostać w tyle za kimś/czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  (potoczny)wlec się za kimś/czymś zwr. ndk. + przyim.
 Clarkson was lagging behind the leading group of cyclists.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'lag' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the lag time between, am still suffering from jet lag, How's your jet lag?, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "lag" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'lag'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.