joking

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdʒəʊkɪŋ/

From the verb joke: (⇒ conjugate)
joking is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: joking, joke

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
joking nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (telling jokes)żartowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Joking is a way for some people to deal with confrontation.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
joke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (funny comment)żart mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He kept making funny jokes about the people there.
 On nadal robił sobie żarty z tamtych ludzi.
joke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amusing story) (kolokwialnie)kawał, dowcip mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He told a joke about a priest, a rabbi and an imam.
 Opowiedział kawał o księdzu, rabinie i imamie.
joke viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (amuse others)żartować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 She joked about his moustache.
 Żartowała sobie z jego wąsów.
joke viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (tell or make jokes)żartować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zażartować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We were joking all night.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
joke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prank)żart mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  dowcip mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He played a joke on the unsuspecting actress.
joke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (laughingstock) (potoczny)żart mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  pośmiewisko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 That stupid guy is the biggest joke around!
joke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] ridiculous) (potoczny, przenośny)żart mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 His violin playing is a sad joke.
joke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] trivial) (potoczny, przenośny)żart mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (potoczny, przenośny)wygłupy m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 War is no joke.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'joking' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: anyway, joking aside, but all joking aside, joking apart, I really [think, believe], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "joking" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'joking'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.