WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

job specification


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "job" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: specification

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (employment)praca żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (potoczny)robota żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I need to find a new job.
 Muszę znaleźć nową pracę.
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pieces of work)zlecenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 As a translator I complete two or three jobs each week.
 Jako tłumacz wykonuję dwa lub trzy zlecenia tygodniowo.
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (task)praca żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (potoczny)robota żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  zadanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 I have a little job for you, if you have five minutes.
 Mam trochę pracy dla ciebie, jeśli masz pięć minut.
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (responsibility)zadanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 When your father is away, it's your job to mind your little brother.
 Gdy nie ma twojego ojca, twoim zadaniem jest pilnować twojego braciszka.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (matter, state of affairs) (przenośny, potoczny)robota żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 It's a good job you brought your umbrella.
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (robbery) (slang)robota żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He's doing time for that Credit Union job that went wrong.
job n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of a transaction)akordowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 We'll agree on a fair job rate.
 Ustaliliśmy sprawiedliwą stawkę akordową.
job [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (buy in quantity and resell)handlować czymś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He jobs stocks for a living.
job [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (subcontract)podzlecać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podzlecić coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We could always job the project to someone else.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a job well done nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (task that is performed well)dobrze wykonana praca wyr.
 Congratulations on a job well done!
apply for a job,
apply for a position
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(reply to employment advertisement)aplikować o pracę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zaaplikować o pracę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 My only task for today is to apply for a job.
bad job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (incompetence) (potoczny)spartaczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Every time I give him something to do he does such a bad job.
blow job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, vulgar (oral sex on a male) (slang)laska żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
dream job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (desired or ideal occupation)wymarzona praca przym. + ż
 My old job was a nightmare but this one's truly a dream job.
full-time job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work that fills standard weekly hours)praca na pełny etat wyr.
 When we were children, my mother obtained a full-time job so that she could support us financially.
get a job v informal (find employment)znajdź sobie pracę
 I need to get a job that pays well.
Good job! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing admiration)tłumaczenie niedostępne
Good job,
It's a good job
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (it is fortunate)jak dobrze wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Good job you remembered your umbrella!
great job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (success)sukces mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You did a great job on your math test.
hand job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (masturbation of the penis)tłumaczenie niedostępne
 I can't believe you gave him a hand job in his car!
hard job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (difficult occupation)trudna praca przym. + ż
 Long haul trucking is a hard job.
hard job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (difficult task)ciężkie zadanie, trudne zadanie przym. + n
 In this recession, we're going to have a hard job persuading the boss to spend money on new computers.
have a job viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be in employment)mieć pracę dk. + ż
have a job viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (experience difficulty: doing [sth])mieć trudność dk. + ż
 You'll have a job convincing him to give you a raise.
have the job of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be charged with)mieć za zadanie
 I have the job of cleaning the swimming pool every week.
hold down a job v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (remain in employment)utrzymywać pracę ndk. + ż
  utrzymać pracę dk. + ż
 After years of unemployment, John managed to hold down a job at the post office. I can never seem to hold down a job.
job costing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (method of expense accounting)kosztorysowanie pracy n + ż
job description nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outline of a role's responsibilities)opis pozycji, opis pracy m + przym.
 I hate firing employees, but it's in my job description.
job fair nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (recruitment event)targi pracy m, l.mn. + ż
 You don't have to be unemployed to attend a job fair.
job hunting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (searching for employment)szukanie pracy n + ż
job-hunting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (related to job hunting)dotyczący szukania pracy wyr.
job lot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (articles bought together)partia towaru z wyprzedaży wyr.
 They bought a job lot for a very good price.
job market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (employment available)rynek pracy m + ż
 Our training courses should match the needs of the job market. The job market's weak right now, with very few positions available even for qualified workers.
job opening nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (employment vacancy)wakat mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
job opportunity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (employment vacancy)oferta pracy ż + ż
job security nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chances of staying in employment)prawdopodobieństwo utrzymania pracy wyr.
 In the current economy, job security is a major concern of many employees.
job title nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (name of a professional role)profesjonalny tytuł przym. + m
 Her job title was "Manager of Human Resources".
make a good job of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] well)porządnie coś zrobić zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  (potoczny)odwalić kawał dobrej roboty zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Tim made a good job of painting the house.
nasty job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unpleasant task)okropna robota przym. + ż
 Cleaning the bathroom is a nasty job, but it must be done weekly. Unclogging a toilet is a nasty job, but someone has to do it.
odd job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (small manual task)prosta praca przym. + ż
 I wish we could find a handyman for odd jobs. During this recession, I know people who get by working odd jobs.
office job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work: clerical, administrative)tłumaczenie niedostępne
on-the-job training nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (apprenticeship, learning by doing)szkolenie w miejscu pracy wyr.
 I never took actual programming courses, but I had a lot of on-the-job training. Experience is not required; the company provides on-the-job training.
part-time job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work: not full time)praca na mniej niż pełny etat
 When I was a student I had a part-time job working in a pub.
relieve [sb] of their job v (dismiss, fire [sb])zwalniać z pracy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zwolnić z pracy zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
second job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work in addition to main employment)druga praca przym. + ż
 Evelyn took a second job as a cleaner to pay all her bills.
take a job v (accept employment)podejmować pracę ndk. + ż
  podjąć pracę dk. + ż
 She needed money so badly that she took a job as a waitress in a seedy bar.
that will do the job interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (that will suffice)to załatwi sprawę wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 That'll do the job until you can get to a proper mechanic.
tough job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (difficult task) (potoczny)ciężka robota przym. + ż
 It's a tough job, but somebody had to do it.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "job specification" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'job specification'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.