interchange

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations noun: /ˈɪntərtʃeɪndʒ/, verb: /ˌɪntərˈtʃeɪndʒ/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/v. ˌɪntɚˈtʃeɪndʒ; n. ˈɪntɚˌtʃeɪndʒ/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(v. in′tər chānj; n. intər chānj′)


Inflections of 'interchange' (v): (⇒ conjugate)
interchanges
v 3rd person singular
interchanging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
interchanged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
interchanged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
interchange nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (motorway junction)skrzyżowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  krzyżówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There was an accident at the last interchange.
interchange [sth] with [sth] vtr + prep (transpose)zmieniać coś z czymś ndk. + przyim.
  zamienić coś z czymś dk. + przyim.
interchange nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exchange, transfer)wymiana, zamiana żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The free interchange of ideas is crucial in academia.
interchange [sth] with [sth] vtr + prep (exchange, swop)wymieniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wymienić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I'd like to interchange the pears with the apples.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'interchange' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "interchange" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'interchange'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.