inspired

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪnˈspaɪərd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪnˈspaɪrd/ ,USA pronunciation: respelling(in spīərd)

From the verb inspire: (⇒ conjugate)
inspired is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: inspired, inspire

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
inspired adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: stimulated)natchniony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 A trip to the art gallery always leaves me feeling inspired.
inspired adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (idea: showing inspiration)inspirowany, zainspirowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  inspiracje ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 They certainly have an inspired approach to the problem.
 Ich podejście do problemu wskazuje oczywiście pewne inspiracje.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
inspire vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (motivate)inspirować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zainspirować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
inspire [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (motivate [sb] to do [sth])inspirować kogoś do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zainspirować kogoś do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 My sister's success in business inspired me to set up my own company.
inspire [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (awaken [sb]'s creative ideas)inspirować kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zainspirować kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Impressionism inspires me more than any other art movement.
inspire [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prompt: an idea)inspirować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zainspirować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Kate uses music to inspire her artwork.
inspire [sth] in [sb] vtr + prep (arouse [sth])wzbudzać coś w kimś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wzbudzić coś w kimś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Jeff's work inspired a lot of confidence in his abilities among the management, and he was promoted soon.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
inspire viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." formal, literary (inhale)wdychać powietrze ndk. + n
 Jane inspired, smelling the clean air after the rain.
inspire [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (divine guidance)kierować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokierować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The martyr maintained that God had inspired her actions.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'inspired' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: an inspired [move, choice, performance], an inspired [painter, writer, artist], felt inspired to [write, paint], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "inspired" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'inspired'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.