inspire

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪnˈspaɪər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪnˈspaɪr/ ,USA pronunciation: respelling(in spīər)

Inflections of 'inspire' (v): (⇒ conjugate)
inspires
v 3rd person singular
inspiring
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
inspired
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
inspired
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
inspire vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (motivate)inspirować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zainspirować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
inspire [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (motivate [sb] to do [sth])inspirować kogoś do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zainspirować kogoś do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 My sister's success in business inspired me to set up my own company.
inspire [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (awaken [sb]'s creative ideas)inspirować kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zainspirować kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Impressionism inspires me more than any other art movement.
inspire [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prompt: an idea)inspirować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zainspirować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Kate uses music to inspire her artwork.
inspire [sth] in [sb] vtr + prep (arouse [sth])wzbudzać coś w kimś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wzbudzić coś w kimś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Jeff's work inspired a lot of confidence in his abilities among the management, and he was promoted soon.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
inspire viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." formal, literary (inhale)wdychać powietrze ndk. + n
 Jane inspired, smelling the clean air after the rain.
inspire [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (divine guidance)kierować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokierować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The martyr maintained that God had inspired her actions.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
inspire confidence viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (provide encouragement)wzbudzać zaufanie ndk. + n
  wzbudzić zaufanie dk. + n
 One's reliability and positive attitude will inspire confidence throughout the whole team.
inspire confidence viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (appear reliable, trustworthy)wzbudzać zaufanie ndk. + n
  wzbudzić zaufanie dk. + n
 The salesman's disheveled appearance did not inspire confidence in his product.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'inspire' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "inspire" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'inspire'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.