independent

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌɪndɪˈpɛndənt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˌɪndɪˈpɛndənt/ ,USA pronunciation: respelling(in′di pendənt)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
independent adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: free)niezależny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Kate is very independent and knows what she wants.
independent adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (free)niezależny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
independent adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: financially free)niezależny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Ben got a job to become more independent because he felt that he was a burden on his parents.
independent of [sth/sb] adj + prep (person: managing alone)niezależny od czegoś/kogoś przym. + przyim.
 I'm looking forward to getting a place of my own so I can be independent of my parents.
independent adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not reliant on other things)niezależny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This is an independent system and will continue to work if everything else breaks down.
independent of [sb] adj + prep (without the financial support of)niezależny finansowo od kogoś wyr.
 In the 19th century it was rare for a woman to be independent of her husband.
independent of [sth] adj + prep (regardless of, irrespective of)niezależnie od czegoś przys. + przyim.
 Independent of your opinion I am going to Florida on vacation.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
independent adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (politics)niepodległy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
independent adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mathematics: variable) (zmienna)niezależny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The independent variable is the input that controls what the dependent variable will be.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
CIS nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (Commonwealth of Independent States)Wspólnota Niepodległych Państw wyr.
 The CIS was formed in 1991.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'independent' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: are independent from each other, is independent of all (other) [variables, factors], other independent variables, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "independent" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'independent'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.