WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

income support


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "income" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: support

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personal earnings)dochód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He has a very high annual income.
 On ma bardzo wysoki dochód roczny.
income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (profit)zysk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 We had $3000 income after expenses.
 Po odliczeniu wydatków mieliśmy 3000 dolarów zysku.
income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gross receipts)przychód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The business had a substantial income, but when they subtracted their costs, their profit was not very impressive.
 Firma miała pokaźny przychód, ale po odjęciu kosztów jej zysk nie był zbyt imponujący.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (investment earnings)dochód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The income from the investment was substantial.
income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (interest earnings)przychód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  zysk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This investment will provide you with a 4% income.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
discretionary income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money available for non-essential items)dochód netto m + n
 After I've paid all my bills, I often use my discretionary income to buy music and DVD's.
disposable income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money available for luxuries)dochód rozporządzalny m + przym.
 Disposable income is what you have left after you have paid for all the essentials like rent, bills, and food.
earned income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money earned from work)zarobki m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
  dochody z pracy wyr.
 Earned income does not include interest or investment income. His bills were much greater than his earned income could pay.
fixed income,
fixed-income
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(with a set rate)stały dochód przym. + m
 The fixed-income housing was rent controlled at a low price.
gross income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (earnings before tax)dochód brutto m + przym.
 On the application, do you want me to put down my gross income per month or how much I get after they take out taxes?
guaranteed income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assured wage)gwarantowany dochód przym. + m
 I prefer the guaranteed income of a salary to the insecurity of contract consulting.
high income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large earnings)wysokie dochody przym. + m, l.mn.
 You need a high income in order to live in central London.
income statement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (report of earnings)zeznanie podatkowe n + przym.
income tax nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (revenue paid on earnings)podatek od dochodu wyr.
 The amount of income tax I have to pay seems to increase every year.
low-income,
low income
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(of or on low earnings)o niskich dochodach wyr.
Uwaga: hyphen omitted when term is an adj after a noun
 This apartment complex is geared to low-income families.
net income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (earnings after tax)dochód netto m + n
 The company's net income is quite low in comparison to last year.
operating income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (actual earnings before tax)zysk operacyjny m + przym.
six-figure income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (earnings of thousands of pounds a year)sześciocyfrowy dochód przym. + m
 I will earn a six-figure income in my new job.
six-figure income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (earnings of hundreds of thousands of dollars a year)sześciocyfrowy dochód przym. + m
taxable income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (earnings on which tax must be paid)dochód podlegający opodatkowaniu wyr.
 My taxable income last year was just over £21,000.
unearned income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money gained by means other than work)dochód nie pochodzący z pracy
 In addition to his salary, he also has unearned income such as interest on his savings account.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "income support" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'income support'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.