inclusive

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪnˈkluːsɪv/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪnˈklusɪv/ ,USA pronunciation: respelling(in klo̅o̅siv)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
inclusive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (included)obejmujący, zawierający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This spreadsheet is inclusive of all relevant data.
inclusive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dates: included)włącznie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The store is open Monday to Saturday inclusive.
inclusive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (open to all)ogólny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The club is very inclusive and welcoming.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
inclusive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (logic functions)łączny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This disjunction is inclusive, so if one component is true, the statement is true.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
all-inclusive,
all inclusive
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(with all costs pre-paid)łączny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  zawierający wszystkie opłaty dodatkowe wyr.
 Most cruises are all inclusive, except for day trips in the ports of call.
inclusive of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (including)obejmujący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  mieszczący w sobie wyr.
 The university is inclusive of everyone, regardless of their background.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'inclusive' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the [price, cost, bill] is inclusive of [fees, charges, taxes], prices stated are fully inclusive of [taxes], all-inclusive [cruises, resorts, vacations], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "inclusive" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'inclusive'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.