inclined

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪnˈklaɪnd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪnˈklaɪnd/ ,USA pronunciation: respelling(in klīnd)

From the verb incline: (⇒ conjugate)
inclined is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
Na tej stronie: inclined, incline

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
inclined adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sth]: leaning)pochylony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The boards are inclined slightly so they won't fall over.
inclined adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (surface: sloping)przechylony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Inclined roofs are better than flat ones in wet climates.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
incline nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slope)nachylenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 There's a really steep incline towards the bottom of the hill.
incline viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lean, slant)nachylać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  nachylić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 It looks to me like that wall's inclining a bit to the left.
incline [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (dispose, influence)nastawiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  nastawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The unexpected cheque inclined me to be a little extravagant.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
inclined | incline
AngielskiPolski
inclined plane nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sloping or tilted surface)nachylona płaszczyzna przym. + ż
 When painting with water-colours it is important to keep the paper on an inclined plane so the water can run downwards.
inclined to believe [sth/sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (tending to trust: [sb])skłonny wierzyć przym. + ndk.
  skłonny uwierzyć przym. + dk.
 Janice was inclined to believe Bill's version of the events.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'inclined' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "inclined" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'inclined'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.