impersonality

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪmˌpɜːsəˈnælɪtɪ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(im pûr′sə nali tē)

Inflections of 'impersonality' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": impersonalities

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
impersonality nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of individual character)brak indywidualności m + ż
 Because of their impersonality I can't tell the kittens apart.
impersonality nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of concern for individuals)brak zainteresowania innymi
 The manager showed his impersonality by mistreating his employees.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "impersonality" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'impersonality'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.