imperfect

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪmˈpɜːrfɪkt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪmˈpɝfɪkt/ ,USA pronunciation: respelling(im pûrfikt)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
imperfect adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (defective)wadliwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 These sheets are cheaper because they're imperfect.
imperfect adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (incomplete)niedokończony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 They had an imperfect understanding of our argument.
imperfect adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (grammar: in or of the imperfect tense)niedokonany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Some languages use an imperfect tense for incomplete actions.
imperfect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: past tense)czas przeszły niedokonany wyr.
 The imperfect in English can be used to indicate action in progress.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
imperfect competition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (economics: when [sb] has excessive influence on market price)konkurencja niedoskonała ż + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'imperfect' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "imperfect" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'imperfect'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.