howl

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhaʊl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/haʊl/ ,USA pronunciation: respelling(houl)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
howl viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (dog, wolf: cry)wyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zawyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 At night Seth could always hear his dog howling at the moon.
howl viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (person: cry out)ryczeć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Lily howled like it was the end of the world when she stubbed her toe.
howl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cry of a dog or wolf)wycie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  skowyt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The wolf's howl was heard for miles around.
howling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cry of pain, etc.)wycie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  jęk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Peter heard Gary's howling from the other side of the house.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
howling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (sound of wind)wycie, zawodzenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 At the top of the mountain the howling of the wind was very loud.
howl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative ([sth] or [sb] hilarious)zabawa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  ubaw mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 That joke's a howl, you have to tell it to Jenna.
howl viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative ([sb]: complain)jęczeć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Every time he doesn't get what he wants, Jimmy goes off to howl to his mom.
howl viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (laugh) (potoczny)wyć ze śmiechu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  głośno się śmiać zwrot zwr. ndk.
 The new comedian made the audience howl.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'howl' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
bay
Kolokacje: heard a [wolf's, dog's] howl, the howl [cut through, pierced] the night, could hear a howl in the distance, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "howl" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'howl'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.