house

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciations'House': /ˈhaʊs/; 'house': noun: /ˈhaʊs/, verb: /ˈhaʊz/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/n., adj. haʊs; v. haʊz/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(n., adj. hous; v. houz)Inflections of 'house' (v): (⇒ conjugate)
houses
v 3rd person singular
housing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
housed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
housed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (residence building)dom mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Their new house has three bathrooms.
 W ich nowym domu są trzy łazienki.
house vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (keep in a dwelling)umieszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The university houses its students in very old buildings.
 Ten uniwersytet umieszcza studentów w bardzo starych budynkach.
house vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide a storage place)mieścić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 This cabinet houses all our stationery.
 Ta szafka mieści wszystkie nasze przybory do pisania.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (household)dom mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The whole house was in mourning for Mr. Saunders.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building)budynek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
Uwaga: Usually used in compound forms: "schoolhouse," "coffee house," "jailhouse," etc.
 There's a florist between the coffee house and the schoolhouse. The legislature meets in the State House.
house,
House
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(hall)izba żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The British Parliament meets in the House of Commons.
house,
House
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(family)dynastia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The House of Tudor ruled from 1485 to 1603.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shelter)dom mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  schronienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Some animals build their houses out of straw.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legislative body)izba żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Most parliaments have an upper and a lower house.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business firm)firma żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  zakład mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He works for a publishing house.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (university college)wydział mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The university is divided into several houses.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (members of a college)wydział mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The two houses will be competing in the rowing regatta.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gambling: casino)kasyno nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 It never pays to gamble because the house always wins.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (audience)widownia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 You'll be playing to a full house tonight.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (convent or abbey)klasztor mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There used to be lots of religious houses in this area.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (church, mosque, synagogue) (przenośny)dom mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Speak quietly when you enter God's house.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (residential division in boarding school)dom mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The school had 6 houses.
house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (team in British school)drużyna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I'm in Newton house at school; our colour is red.
house [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide housing)zakwaterowywać kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakwaterować kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The hall will house two hundred people.
house [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide a workplace)mieścić coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 This building houses the workshop.
house [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (secure)umieszczać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  umieścić coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The machine can be housed in its case for transit.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
beach house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (seaside chalet)domek nad brzegiem morza wyr.
 She invited me to spend a week at her beach house.
boarding house,
boardinghouse
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(guesthouse: offers lodging)kwatera z zamieszkaniem i wyżywieniem wyr.
 Some friends and I are staying in a boarding house this summer.
clean house vtr + n (do housework)robić prace domowe zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zrobić prace domowe zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Now that spring has come, it's time to clean house.
clean house v figurative (business, government: reform , change personnel)czyste miejsce przym. + n
 When staffing his office, the first thing a new president does is clean house.
clean house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (home: free of dirt)czysty dom przym. + m
 Trevor tried to cheer me up by saying that women with clean houses are boring.
clearinghouse (US),
clearing house (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(agency: settles transactions)izba rozrachunkowa ż + przym.
coffeehouse,
also UK: coffee house
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(establishment where coffee is served)kawiarnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The Golden Horn was a 60's coffeehouse where you could find coffee, folk songs and poetry but no alcohol .
council house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (home: subsidized)dom komunalny m + przym.
country house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mansion)wiejska rezydencja przym. + ż
dance house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (venue where dances are held)dom taneczny m + przym.
detached house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (house with no shared wall)dom jednorodzinny m + przym.
 My elderly in-laws live in a detached house in Staines.
dollhouse (US),
doll's house,
dolls' house (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(miniature house for dolls)dom dla lalek wyr.
 Edgar built an elaborate dollhouse for his granddaughter.
frame house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (house with a timber frame)dom z drewna wyr.
 Frame houses are common in the USA, where timber is cheap and plentiful.
fraternity house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (male college students' residence)dom towarzystwa braterskiego wyr.
 Fraternity houses are a uniquely American phenomenon, I believe.
front of the house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (façade of residential building, house front)przód domu m + m
 The front of the house mimicked a Neo-Gothic facade.
front of the house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rooms towards front of a house)przód domu m + m
 Whenever I come in the back door my dog runs from the front of the house to greet me.
fun house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attraction at fair or amusement park)wesołe miasteczko przym. + m
hash house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (cheap restaurant) (slang)knajpka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I ate dinner in a hash house near the station.
haunted house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (house occupied by a ghost)nawiedzony dom przym. + m
 Strange noises came from the haunted house late at night.
house arrest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (imprisonment in one's home)areszt domowy m + przym.
 The Burmese political dissident was under house arrest for many years.
house cat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (domestic feline, pet cat)kot domowy m + przym.
 A lion is a wild cat, not a house cat.
house cleaner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] employed to do domestic cleaning)sprzątaczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
house dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (domestic canine, pet dog)pies domowy m + przym.
 One of the best house dogs, in the opinion of some people, is the poodle.
house guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] staying at one's home)gość domu m + m
house lights nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (lights of a residential building)światła domów n, l.mn. + m, l.mn.
 I always leave some house lights on when I go on holiday.
house lights nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (theatre: lights over seating area)oświetlenie sali kinowej wyr.
 The house lights were dimmed as the performance started.
House of Commons nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (Parliamentary chamber of elected officials)Izba Gmin ż + ż, l.mn.
 The MP for North Durham led the debate in the House of Commons.
house of delegates nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (government lawmaking group)izba delegatów ż + m, l.mn.
 The house of delegates is the policy making body of the American Bar Association.
House of Lords nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (Parliamentary chamber of peers)tłumaczenie niedostępne
 The Labour party plans to replace the House of Lords with an elected senate.
house of prayer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (church, place of worship)świątynia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The house of prayer was the name the missionaries gave their little church.
House of Representatives nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (lower chamber of Congress)tłumaczenie niedostępne
House of Representatives nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lower chamber of state legislature)tłumaczenie niedostępne
house of worship nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (church)świątynia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 You cannot go into a house of worship dressed like that.
house party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social gathering at [sb]'s house)impreza domowa ż + przym.
 We went to a house party yesterday. I couldn't sleep last night because our neighbors had a very loud house party.
housewarming,
house-warming,
house warming
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(party to celebrate new home) (potoczny; w nowym mieszkaniu lub domu)parapetówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The Hudsons held a lavish housewarming when they moved into their new house.
in-house adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (company: internal) (zorganizowany w firmie)wewnętrzny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 They wll provide in-house training instead of sending the whole staff out of town.
in-house advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (company: internally)w firmie przyim. + ż
  na terenie firmy wyr.
 Every part is manufactured in-house.
keep house vtr + n (do housework)prowadzić dom ndk. + m
 While she was sick, her sister kept house for her.
keep house vtr + n figurative (maintain accounts)prowadzić rachunki ndk. + m, l.mn.
lady of the house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (wife: manages home)pani domu ż + m
 The telemarketer asked to speak to the lady of the house.
man of the house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (responsible head of household)pan domu m + m
 Jim became man of the house after his father died.
manor house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (country house, stately home, mansion)dworek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There is a village fete at the manor house this weekend.
master of the house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (male head of household)pan domu m + m
 The master of the house is not necessarily the male head, but it is whoever holds the final say in certain familial matters.
meetinghouse,
meeting house
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(building for religious gatherings)dom modlitwy m + ż
meetinghouse,
meeting house
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Quaker house of worship)dom spotkań m + n, l.mn.
move house vtr + n (change residence)przeprowadzać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przeprowadzić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 We're moving house so we need to pack everything into boxes.
open house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (event permitting free entry to all)wstęp wolny m + przym.
 The event is open house; everybody is welcome to visit the college and find out about its activities.
opera house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building where opera is performed)opera żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Sydney has one of the world's most famous opera houses.
outdoor coffee-house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (café: outside seating)kawiarnia na dworze wyr.
 Outdoor coffee-houses are not very popular in hot climates during the summer.
safe house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (place of security, refuge)kryjówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There are groups that help refugees find a safe house when they reach a new country.
set house in order v (arrange affairs properly)porządkować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uporządkować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I set the house in order before my parents came to visit.
the Speaker,
the Speaker of the House of Commons
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(legislative body: presiding officer)Przewodniczący Izby Gmin wyr.
 The Speaker recalled parliament to discuss an urgent issue.
summer house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outbuilding used for leisure)dom letniskowy m + przym.
 The couple drove to their summer house at the beginning of May.
tea shop,
tearoom,
tea room,
tea house,
teahouse
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(café serving tea)herbaciarnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 You can find all sorts of different teas in the tea shop on La Salle street.
tree house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (playhouse built in a tree)domek na drzewie wyr.
 The kids play in their tree house when they're bored.
White House nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (official residence of US President)Biały Dom przym. + m
 President Obama and family are the current residents of the White House.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'house' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: houses [books, storage boxes, canned food], a [big, two-bedroom, small, row] house, house prices are [falling, rising], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "house" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'house'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.