WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

hot seat


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "hot" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: seat

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (high in temperature)gorący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The tea was hot, so she waited before drinking it.
 Herbata była gorąca, więc poczekała, zanim zaczęła ją pić.
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (food: spicy)ostry, pikantny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Indian food is so hot, I can hardly eat it.
 Indyjskie jedzenie jest tak ostre, że ledwo mogę je jeść.
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (climate, season: high temperatures)gorący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 August is a really hot month in Miami.
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (popular, fashionable)najnowszy, ostatni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The hot clothing item this year is the printed blouse.
 Ostatni krzyk mody w tym roku to bluzka z nadrukiem.
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (topic: current, controversial) (przenośny, potoczny)gorący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The hot topic was covered extensively by the TV news.
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (attractive) (potoczny)niezły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (slang, przenośny)ostry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She is so hot! Don't you think so?
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (sex: excited) (potoczny)podniecony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The erotic novel was making her hot.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (radioactive)radioaktywny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Plutonium is considered a hot metal.
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (exchange of views: impassioned) (przenośny)gorący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (przenośny: wymiana zdań)ostry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The exchange was hot because the politicians violently disagreed.
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (stolen) (potoczny)trefny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  kradziony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The car dealership was accused of selling hot cars.
hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (skillful, excellent) (potoczny)świetny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 You are such a hot lawyer I want you to defend me.
hot advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (while hot)gorący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Serve the coffee hot.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
boiling,
boiling hot
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(liquid: heated until bubbling)wrzący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Be careful, that tea is boiling hot!
boiling,
boiling hot
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative, informal (weather: very hot)skwarny, gorący, upalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  gorąco, upalnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 It's boiling today; I wish the office had air conditioning.
 Gorąco dzisiaj; szkoda, że w biurze nie ma klimatyzacji.
boiling,
boiling hot
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative, informal (person: feeling very hot)gorąco przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I'm boiling! Can't we open a window?
 Strasznie mi gorąco! Czy możemy otworzyć okno?
hot air nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (air that has been heated)ogrzane powietrze przym. + n
 The hot air from the ovens made the kitchen very warm.
hot air nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (empty boasting)przechwałki ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 You shouldn't take his stories too seriously - most of what he says is just hot air.
hot and bothered,
all hot and bothered
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (flustered)tłumaczenie niedostępne
 Larry got hot and bothered during his presentation.
hot and bothered,
all hot and bothered
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal, euphemism (sexually excited)tłumaczenie niedostępne
 Just looking at Rachel gets me all hot and bothered.
hot bath nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bathtub filled with hot water)gorąca kąpiel przym. + ż
 There's nothing like relaxing in a hot bath after a hard day's work.
hot bath nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (sauna or steam-bath treatment)gorące kąpiele przym. + ż, l.mn.
hot chocolate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (warm drink made with chocolate powder)gorąca czekolada przym. + ż
 I find that a cup of hot chocolate, last thing at night, helps me sleep.
hot day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day of high temperatures)gorący dzień przym. + m
 The forecast is for a hot day tomorrow, so let's go to the seaside.
hot dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (frankfurter sausage in a bun)hot dog mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 A hot dog and a soda is a classic American meal.
hot dog interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expression of enthusiasm and pleasure)tłumaczenie niedostępne
hot dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (person who does stunts to attract attention)tłumaczenie niedostępne
 See that guy on crutches; yesterday he was the biggest hot dog on the slopes.
hot flash,
UK: hot flush
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, often plural (heat: symptom of menopause)tłumaczenie niedostępne
 The hot flash I had yesterday made me feel feverish, dizzy and tired.
hot for [sb] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." slang (sexually attracted to)mieć chętkę na zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Chris is hot for Vanessa.
hot news nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (new and exciting information)najświeższe wiadomości przym. + ż, l.mn.
 The hot news is that the company has just released a new app.
hot number nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang ([sth] popular)specjalny numer przym. + m
 The new video game has been such a hot number that we have not been able to keep them in stock.
hot number nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative (sexually attractive person) (kobieta)gorąca panienka przym. + ż
 She was such a hot number, that to see her was to want her.
hot off the press adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (newspaper: freshly printed)tłumaczenie niedostępne
 The club's latest newsletter is hot off the press.
hot on the heels of [sb],
hot on [sb]'s heels
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
slang (close behind)tuż za przyim. + przyim.
 The police officer was hot on the heels of the speeding driver.
hot on the trail of adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in close pursuit of)gorący trop przym. + m
 The police were hot on the trail of the robbery suspect.
hot pack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heated compress for pain relief)gorący kompres przym. + m
hot pad nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heated compress)gorący kompres przym. + m
hot pepper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spicy chilli pepper)ostra papryka przym. + ż
hot pink nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bright or shocking pink)jaskraworóżowy mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Do you have this top in hot pink?
hot plate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hob, burner, cooking ring)płyta grzejna ż + przym.
  palnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
hot plate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small stove)kuchenka elektryczna ż + przym.
 Before microwaves, every college student had a hot plate in their room.
hot rod nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (fast car, sports car)hot rod mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 We're going to go cruising in Jimmy's cool hot rod.
hot sauce nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spicy liquid condiment)pikantny sos przym. + m
 Eating too much hot sauce can make you feel as if your tongue were on fire.
hot shot,
hot-shot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(very important person, high achiever) (slang)duża szycha przym. + ż
Uwaga: hyphen used when term is an adj
 The star football player was treated like a real hot shot, but he always remained humble.
hot shower nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wash under heated water spray)gorący prysznic przym. + m
 I always feel cleaner after having a hot shower.
hot spring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (source of naturally heated groundwater)gorące źródło przym. + n
 The water in hot springs is warmed by heat coming from the earth's interior.
hot stuff nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang ([sth] especially impressive)bomba, rewelacja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This new tablet computer really is hot stuff.
hot stuff nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang ([sb] especially impressive) (potoczny)ciacho nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  (potoczny)gorący towar przym. + m
 Jacqueline reckons Tony is "hot stuff."
hot temper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (irascibility)ostry temperament przym. + m
 People avoided Bill because of his hot temper.
hot tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (suggestion: [sth] profitable)tłumaczenie niedostępne
 The website provides hot tips for horse racing.
hot topic nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (subject currently of great interest) (potoczny)gorący temat przym. + m
hot tub nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jacuzzi)wanna z jacuzzi wyr.
 The hotel has a pool, a sauna, and a hot tub. After a game of football the whole team would take a dip in the hot tub.
hot under the collar adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (angry, agitated)zirytowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He got very hot under the collar when I politely suggested he might be mistaken.
hot water nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heated water)gorąca woda przym. + ż
 Hot water is better than cold water for taking a bath.
hot weather nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sunny conditions with high temperatures)gorąca pogoda przym. + ż
 During hot weather I always dry the washing out of doors.
hot-air balloon,
hot air balloon
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(passenger balloon)balon na ogrzane powietrze wyr.
 Have you ever been for a ride in a hot-air balloon?
hot-dog stand,
hot dog stand
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(kiosk or counter selling hot dogs)stoisko z hot dogami
  budka z hot dogami
 Whenever I pass through Chicago, I try to stop at a hot-dog stand to pick up lunch.
hot-headed,
hotheaded,
hot-tempered
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(easily angered)porywczy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (przenośny)w gorącej wodzie kąpany wyr.
hotline,
hot line
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(direct phone connection)infolinia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The company runs a free hotline for customers to call at any time, day or night.
hotshot,
hot shot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang (successful person)ekspert, znawca mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Jenna is a hotshot in the world of high fashion.
hotshot,
hot-shot
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
slang (high-flying, successful)tłumaczenie niedostępne
 Matthew intends to become a hotshot attorney.
hotspot,
hot spot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(nightclub, entertainment venue)gorący punkt przym. + m
 We went on a date at one of the new hotspots in the city.
in hot pursuit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (close behind) (przenośny)deptać po piętach zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The police arrived in hot pursuit of the robbers.
piping hot,
piping
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (very hot)strasznie gorące przys. + przym.
 He likes his coffee piping hot. This bowl of soup is piping.
red-hot iron nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (burning brand)żelazo rozpalone do czerwieni
 The farmer marked his cattle with a red-hot iron.
scorching hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intensely hot, burning)upalnie gorący przys. + przym.
 The day was scorching hot: all the ice in our glasses melted within five minutes. We had scorching hot weather that summer.
sizzling,
sizzling hot
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (weather: very hot)wrzący, bulgoczący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The weather was sizzling during Dan and Laura's weekend away.
sizzling hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (sensational)upalnie gorący przys. + przym.
 That girl in the yellow bikini's sizzling hot!
sizzling hot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (very hot)upalnie gorący przys. + przym.
 The platter was sizzling hot, and I burned myself when I touched it.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "hot seat" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'hot seat'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.