host

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhəʊst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hoʊst/ ,USA pronunciation: respelling(hōst)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
host,
host,
f: hostess
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(one who receives guests)gospodarz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The host welcomed his guests.
 Gospodarz przywitał swoich gości.
host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (TV: presenter)gospodarz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The host of the program is a famous actor.
 Gospodarzem programu jest sławny aktor.
host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (carrier of parasite)żywiciel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The parasite's host could be any bird.
 Żywicielem tego pasożyta może być jakikolwiek ptak.
host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (transplant recipient)biorca mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The heart donor's family wanted to meet the host.
host vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (receive as a guest)gościć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ugościć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My uncle hosted the prime minister in his hotel.
 Mój wujek gościł premiera w swoim hotelu.
host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (internet server)host mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Accept the pop-up that asks if you want to connect to the host.
host [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (event: hold)być gospodarzem posił. + m
  organizować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zorganizować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Which country is hosting the next Olympic Games?
host [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide internet server)być hostem czegoś zwrot posił.
 Which computer is hosting the connection?
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
a host of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large quantity)chmara żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There was a host of nightingales, looking for food.
a host of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (army, multitude)zastępy m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 The soldiers trembled as they saw the great host of the enemy.
the host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eucharist bread)hostia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The priest served the host at the end of mass.
the host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary, dated (sun, moon, stars) (archaiczny)nieboskłon mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 See how beautiful is the host of the night sky!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
host country nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nation staging an international event)gospodarz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 South Africa is the host country to the World Cup this year.
host family nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (family one lodges with)rodzina goszcząca ż + przym.
 My host family made me feel very welcome. We played host family to an exchange student from Germany.
host of problems nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (many difficulties)masa problemów ż + m, l.mn.
 The company has faced a host of problems this year.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'host' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: host a [party, gathering, conference, meeting, celebration], a [restaurant, gala, dinner-party] host, on the host server, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "host" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'host'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.