hell

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhɛl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hɛl/ ,USA pronunciation: respelling(hel)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
hell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (undesirable afterlife)piekło nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 If you are not a good person, you will go to hell when you die.
 Jeśli nie jesteś dobrym człowiekiem, pójdziesz do piekła po śmierci.
hell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (place of misery) (przenośny)piekło nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Many people say that working in that office is hell.
Hell! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (emphatic oath) (potoczny)Kurde! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  (potoczny)Do diabła! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  (potoczny)Cholera! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Hell! What do you want me to do!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
Bloody hell! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" vulgar, slang, UK (shock, annoyance)tłumaczenie niedostępne
catch hell vtr + n US, slang (receive severe reprimand) (potoczny: otrzymać reprymendę)oberwać się komuś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  (potoczny: otrzymać reprymendę)dostać się komuś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He was sure to catch hell from his wife for his behaviour.
 Z pewnością oberwie mu się za to zachowanie od żony.
 Z pewnością dostanie mu się za to zachowanie od żony.
come hell or high water advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whatever the difficulties, whatever happens)cokolwiek będzie
 Come hell or high water, I am going to finish this marathon.
for the hell of it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for no particular reason)bez szczególnej przyczyny wyr.
 He often says hello to strangers in the street just for the hell of it.
give [sb] hell viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (reprimand [sb] severely)ostro upominać przys. + ndk.
  ostro upomnieć dk. + ż
 If you disobey your boss, he will give you hell.
Go to hell! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" potentially offensive (strong dismissal)iść do diabła zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść do diabła zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Go to hell! You disgust me!
hell for leather advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at great speed)jak błyskawica
 The get-away car was going hell for leather up the motorway, chased by two police cars and a pursuit helicopter.
hell's bells interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, dated (surprise)do diabła przyim. + m
 Hell's bells! What has he done now?
like a bat out of hell advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very fast)jak błyskawica
 The cat ran into the house like a bat out of hell.
what the hell interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (expressing incomprehension)do diabła
 What the hell is going on here?
what the hell pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." slang (what)co do diabła
 What the hell kind of animal was that?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'hell' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: what the hell are you doing?!, what the hell did you do?!, what the hell were you thinking?!, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "hell" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'hell'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.