hedge

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhɛdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hɛdʒ/ ,USA pronunciation: respelling(hej)

Inflections of 'hedge' (v): (⇒ conjugate)
hedges
v 3rd person singular
hedging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
hedged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
hedged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
hedge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (row of dense shrubs)żywopłot mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Ashley spent her Saturday trimming the hedge.
hedge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (protection against financial risk)hedging mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Seth bought property and invested in foreign currencies as a hedge against inflation.
hedge vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (surround with dense shrubs)obsadzać żywopłotem ndk. + m
  obsadzić żywopłotem dk. + m
 The farmer is hedging her fields.
hedge vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (be less direct)wypowiadać się niejednoznacznie zwrot zwr. ndk.
  odpowiadać wymijająco ndk. + przys.
 Kelsey always hedged her statements to avoid offending people.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
hedge- adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." pejorative (inadequate, inferior) (pejoratywny)podrzędny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 We need proper legal advice; there's no point in consulting that hedge-lawyer!
hedge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (linguistics: mitigating word)słowo łagodzące wymowę innych wyrazów wyr.
hedge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (barrier) (przenośny)gąszcz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The politician had to make her way through a hedge of microphones outside her office.
hedge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (evasion)unik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The senator used a series of hedges to avoid answering the question.
hedge viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be evasive)zabezpieczać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zabezpieczyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The politician always hedged to avoid really answering any questions.
hedge in vi + prep often passive, figurative (restrict, surround)pochłaniać, zajmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pochłonąć, zająć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Ike was hedged in by the schoolwork at his university, so he dropped out to start his business.
hedge in vi + prep often passive (surround, encircle)otaczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  otoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 There was no escape; we were hedged in.
hedge vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finance)robić hedging ndk. + m
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
box hedge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type of hedge)żywopłot z bukszpanu wyr.
 We have a lovely box hedge in our garden.
 W ogrodzie mamy bardzo ładny żywopłot z bukszpanu.
hedge fund nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: type of investment) (fundusz inwestycyjny)fundusz hedgingowy m + przym.
hedge in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enclose, surround)otaczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  otoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
hedge trimmer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (garden tool for cutting hedges)sekator mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 A hedge trimmer will save you a lot of effort, but for a small hedge a pair of garden shears will do the job quite well.
hedge your bets viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (play it safe, lessen a risk)asekurować się ndk. + zaim.
 If you hedge your bets you may make less profit in the short term, but your money will be safer in the long run.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'hedge' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: has a hedge fund, is a hedge fund manager, a pair of hedge trimmers, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "hedge" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'hedge'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.