WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

heavy goods vehicle


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "heavy" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: goods | vehicle

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of great weight)ciężki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Don't try to lift the box. It is heavy.
 Nie próbuj podnosić tego pudełka. Jest ciężkie.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intense) (deszcz)ulewny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  silny, ostry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That was a heavy rain we had last night.
 Wczorajszej nocy spadł ulewny deszcz.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US (culinary: dense)gęsty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 In this recipe, we use heavy cream.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (powerful)ciężki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 To destroy the enemy, the army used the heavy artillery.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sea: very choppy)wzburzony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The boat sank in heavy seas.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (excessive) (przenośny)ciężki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He was a heavy drug user.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (strict)ostry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My mother used to get really heavy with me when I misbehaved.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (profound) (przenośny)głęboki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That is a really heavy thought, man.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (gloomy) (przenośny)ciężki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The death in the family led to a discussion of some heavy issues.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." dated (pregnant) (przestarzały)brzemienna przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She was heavy with child.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (onerous)ciężki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  trudny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The heavy demands of his father caused him to leave home.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bread: not fully raised)niewyrośnięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This bread is heavy because you did not use enough yeast.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rich, difficult to digest)ciężki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The dense meat made for a heavy meal that you really felt in your stomach.
heavy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (role as [sb] mean) (potoczny)drań mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 John played the role of the heavy in the play, so he had to yell a lot.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
heavy blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (forceful punch or strike)ciężki cios, ostry cios przym. + m
 The boxer fell after taking a heavy blow from his opponent.
heavy blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (emotional setback)ciężki cios przym. + m
 Not getting into her school of choice was a heavy blow.
heavy cream (US),
double cream (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(thick whipping cream)śmietanka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
heavy demand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (popular need)duży popyt przym. + m
 There's a heavy demand for these smaller cars, sir.
heavy drinker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (alcoholic)ciężki alkoholik przym. + m
 He was a heavy drinker before he joined Alcoholics Anonymous.
heavy duty,
heavy-duty
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(strong)mocny, solidny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 These heavy duty plastic bags cannot be ripped or torn easily.
heavy hand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (lack of tact or subtlety) (potoczny)z grubej rury wyr.
 The principal accused the teacher of using a heavy hand in correcting her students.
heavy hand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (lack of delicacy or gentleness)ciężka ręka przym. + ż
heavy hand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (oppressive force)ciężka ręka przym. + ż
 The state responded to the protests with a heavy hand, swiftly imprisoning thousands of people.
heavy heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (feeling of great sadness or regret)ciężkie serce przym. + n
 She had a heavy heart as she stepped to the podium to deliver her best friend's eulogy.
heavy meal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large or rich meal that is hard to digest)ciężki posiłek przym. + m
 That heavy meal kept me up all night with indigestion.
heavy metal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (metal with high density)metal ciężki m + przym.
 Heavy metals, like lead and mercury, are toxic and therefore are a frequent environmental problem.
heavy metal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hard rock music)heavy metal mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She was not pleased when her son's heavy metal band began practicing in the basement.
heavy petting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (kissing and cuddling)pieszczoty ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 When we were teenagers we frequently engaged in heavy petting, but never actually had intercourse.
heavy rain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (torrential rainfall)intensywny deszcz przym. + m
 Heavy rain is forecast for the next few days, and there is a risk of severe flooding.
heavy seas nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (nautical: stormy conditions)wzburzone morze przym. + n
 The heavy seas forced them to turn the boat around and head back to shore.
heavy smoker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who smokes a lot)nałogowy palacz przym. + m
 He died from lung cancer because he had been a heavy smoker all his life.
heavy transport nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large haulage vehicles)ciężki transport przym. + m
 Heavy transport was banned from passing through the village, because the vibrations were undermining the older houses.
heavy water,
deuterium oxide
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(dense water used in nuclear reactors)ciężka woda przym. + ż
 Heavy water is an ingredient used in reactors to convert uranium into plutonium.
heavy-handed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (severe, oppressive)srogi, surowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
heavy-handed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (clumsy)niezdarny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  nieudolny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
weigh on,
weigh heavy on
vi + prep
figurative (be heavy: on one's mind)ciążyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The problems at work weighed on Jessica's mind.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'heavy goods vehicle' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Synonimy: truck, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "heavy goods vehicle" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'heavy goods vehicle'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.