WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

heating degree-day


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "heating" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: degree-day
Na tej stronie: heating, heat

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
heating nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of building)ogrzewanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The management let the employees go home when the heating gave out in the building in January.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great warmth)ciepło nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 You could feel the heat of the fire.
 Czuliśmy ciepło ogniska.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building: heating)ogrzewanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Is the heat on in the house? It is cold in here.
 Czy włączone jest ogrzewanie w domu? Jest tu zimno.
heat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make hot)podgrzewać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podgrzać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The directions say to heat the water to room temperature.
 Instrukcja mówi, aby podgrzać wodę do temperatury pokojowej.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temperature)temperatura żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Cook the meat at high heat.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of a body)ciepło nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 He hugged his daughter to warm her with the heat of his body.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of a fever)temperatura żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  ciepłota żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I could feel the fever in the heat of his body.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hot weather)upał mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The heat here in summer brings in lots of tourists.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hot season)upał mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 During the cooler months they worked, but could do little during the heat.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: race division)wyścig eliminacyjny m + przym.
 The winner of the third heat ran faster than the better-known competitors.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal: sexual arousal)ruja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  cieczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Female dogs are in heat only once a year. What time of year are deer in heat?
heat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (inflame with emotion) (przenośny)podgrzewać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)podgrzać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She heated the conversation with the mention of his ex-wife.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
heating | heat
AngielskiPolski
central heating nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (system for heating a building)centralne ogrzewanie przym. + n
 Most homes in Mexico don't have central heating because it rarely gets very cold.
electric heating nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heating system that uses electricity)elektryczne ogrzewanie przym. + n
gas heating nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heating system powered by gas)ogrzewanie gazowe n + przym.
 Gas heating is cheaper than oil in the area where I live.
heating pad nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (compress for pain relief)kompres ogrzewający m + przym.
solar heating nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (warmth generated by the sun)ogrzewanie energią słoneczną wyr.
 Solar heating is a great alternative to electrical heating.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "heating degree-day" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'heating degree-day'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.