heat

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhiːt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hit/ ,USA pronunciation: respelling(hēt)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great warmth)ciepło nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 You could feel the heat of the fire.
 Czuliśmy ciepło ogniska.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building: heating)ogrzewanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Is the heat on in the house? It is cold in here.
 Czy włączone jest ogrzewanie w domu? Jest tu zimno.
heat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make hot)podgrzewać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podgrzać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The directions say to heat the water to room temperature.
 Instrukcja mówi, aby podgrzać wodę do temperatury pokojowej.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temperature)temperatura żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Cook the meat at high heat.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of a body)ciepło nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 He hugged his daughter to warm her with the heat of his body.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of a fever)temperatura żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  ciepłota żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I could feel the fever in the heat of his body.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hot weather)upał mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The heat here in summer brings in lots of tourists.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hot season)upał mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 During the cooler months they worked, but could do little during the heat.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: race division)wyścig eliminacyjny m + przym.
 The winner of the third heat ran faster than the better-known competitors.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal: sexual arousal)ruja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  cieczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Female dogs are in heat only once a year. What time of year are deer in heat?
heat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (inflame with emotion) (przenośny)podgrzewać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)podgrzać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She heated the conversation with the mention of his ex-wife.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
heat up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (intensify)rozgrzewać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  rozgrzać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The discussion heated up once it turned to religion.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
body heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (warmth produced by the body)ciepłota ciała ż + n
 The mountain climbers huddled together to share their body heat when they were trapped by the storm.
dead heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: tie, joint win, draw)remis mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Not even the photograph could distinguish the winner, so the race was declared a dead heat.
electric heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heat generated by electricity)ogrzewanie elektryczne n + przym.
give off heat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (emit warmth)wydzielać ciepło ndk. + n
  wydzielić ciepło dk. + n
 Traditional incandescent light bulbs give off heat primarily; the light is a by-product.
give out heat vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (radiate warmth)wydzielać ciepło ndk. + n
  wydzielić ciepło dk. + n
 That little furnace certainly gives out a lot of heat for its size.
heat exhaustion,
heat prostration
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(dehydration from prolonged exposure to heat)wyczerpanie upałem n + m
 Working outdoors in hot weather, one must be careful not to reach the point of heat exhaustion.
heat lamp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (infrared light used for physical therapy)lampa grzejna ż + przym.
 Once the chicks hatched, they were placed under a heat lamp.
heat therapy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical treatment using infrared light)terapia grzejna ż + przym.
heat treatment nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical therapy using infrared light)terapia cieplna ż + przym.
 Giving localized heat treatment to sprained muscles can help them heal faster.
heat up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (food: warm through)podgrzewać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podgrzać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'll heat up your dinner whenever you get home.
heat wave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period: very hot weather)fala upałów ż + m, l.mn.
 Experts have predicted a heat wave for most of the U.K. during early August.
in heat,
on heat
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(female animal: ready to mate)tłumaczenie niedostępne
 In many species of animal, the female is only in heat for a few weeks at a time.
intense heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extremely hot conditions)intensywny upał przym. + m
 The intense heat caused the glass to melt.
scorching heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heat: intense, burning)upalne gorąco przym. + n
 Working in front of the blast furnace, I was exposed to scorching heat every day.
scorching heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extremely hot, sunny weather)upał mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 In scorching heat it's a good idea to keep your pets inside.
waste heat v (allow warmth to escape)tracić ciepło ndk. + n
  utracić ciepło dk. + n
 They waste heat by leaving the doors open.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'heat' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: heat the [soup, tea, food] (up), [scalding, scorching, burning, intolerable] heat, heat transfer, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "heat" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'heat'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.