hackneyed

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhæknid/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈhæknid/ ,USA pronunciation: respelling(haknēd)


Na tej stronie: hackneyed, hackney

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
hackneyed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clichéd, overused)tłumaczenie niedostępne
 Logan wasn't hired because his hackneyed writing style wasn't good enough for the newspaper.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
hackney nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (London black cab)taksówka (londyńska) żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
hackney nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (horse-drawn carriage available for hire)wóz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
hackney vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (turn [sth] into a cliché)czynić coś banalnym
hackney nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (horse used to draw carriage)koń dorożkarski m + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
hackneyed | hackney
AngielskiPolski
hackneyed phrase nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cliché, over-used expression)wyświechtany frazes przym. + m
 Good as gold is a hackneyed phrase to describe well behaved children.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'hackneyed' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "hackneyed" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'hackneyed'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.