hack

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhæk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hæk/ ,USA pronunciation: respelling(hak)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
hack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (with axe)ciosać, rąbać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyciosać, porąbać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
hack vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computers: gain access)hackować, hakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zhackować, zhakować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
hack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (access [sth] illegally)włamywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  włamać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  hakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zhakować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Anyone who tries to hack into a government site is in big trouble.
hack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing: alteration)hackowanie, hakowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Kyle developed an awesome hack for this program.
hack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. pejorative (inferior journalist) (pejoratywny)pismak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Tom's writing is terrible; he's a hack.
hack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. pejorative ([sb] amateurish)partaczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spartaczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This salesman tried to sell a car to a homeless guy, what a hack.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
hack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (computers: coding)hackować, hakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
hack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cough)kaszleć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Grandma was hacking so much that she was having trouble breathing.
hack through vi + prep (cut through jungle)przedzierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przedrzeć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  wycinać drogę ndk. + ż
  wyciąć drogę dk. + ż
 We hacked through the jungle for hours.
hack [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cope, tolerate) (potoczny)znosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  znieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Dan couldn't hack it, so he got fired.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
hack away at [sth] vi phrasal + prep (keep chopping at [sth])tłumaczenie niedostępne
 The loggers hacked away at the conifers.
hack away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (keep working)tłumaczenie niedostępne
 We hacked away all night to get all the information we needed.
hack away at [sth] vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (decrease [sth] over time)tłumaczenie niedostępne
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
hack [sth] away vtr + adv (remove [sth] by chopping)tłumaczenie niedostępne
 Bob hacked away the ivy that was covering the wall.
hack off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sever)odcinać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odciąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 In the horror movie, the killer would hack off the limbs of his victims.
hack off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (irritate, anger)irytować, gniewać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poirytować, rozgniewać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The way he talks down to me really hacks me off!
hack up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computing: modify quickly)hakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
hack up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (bring up by coughing)wykasłać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykaszleć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'm so glad I've never smoked after seeing what he's just hacked up.
hack up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut up, chop into uneven pieces)siekać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  posiekać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The cook hacked up the meat into several pieces.
life hack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (helpful tip)tłumaczenie niedostępne
 This site is full of handy life hacks, such as how to fold a shirt in under three seconds.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'hack' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [computer, game, software] hack, [download, write] a hack for, the hack had a virus (in it), więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "hack" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'hack'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.