guest

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgɛst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/gɛst/ ,USA pronunciation: respelling(gest)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person invited to one's home)gość mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 We are going to have three guests over tonight.
 Dziś wieczorem odwiedzi nas trzech gości.
guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person invited to a social event)gość mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There were 200 guests at our wedding reception.
guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (patron of hotel or restaurant)gość mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The hotel had three hundred guests staying there.
guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing: [sb] who logs in without a password)gość mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You can log on to the computer as a guest.
guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (biology: parasite)komensal mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  pasożyt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The guest feeds parasitically on the host.
guest for [sb] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (TV, radio: stand in for usual presenter)zastępować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zastąpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Fred Jones is on holiday this week, so comedian Jack Burton will guest for him on tonight's show.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
Be my guest! exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (help yourself)Proszę bardzo! zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  Częstuj się! zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 If you want some lemonade, be my guest!
guest of honor,
UK: guest of honour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (person for whom gathering is held)honorowy gość przym. + m
 Prince Faisal was the guest of honor at today's presidential dinner.
guest pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (privileged access) (potoczny)wejściówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We were issued with guest passes for the VIP area.
guest room nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spare bedroom for guests)pokój gościnny m + przym.
 Our guest room does double duty as a home office.
guest speaker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] invited to give speech)zaproszony mówca przym. + m
  występujący gościnnie mówca wyr.
guest star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tv: famous actor playing a role)gwiazda jako gość
 James Franco was recently a guest star on the soap opera "General Hospital".
guestbook,
guest book
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(book signed by visitors)książka meldunkowa ż + przym.
 Please sign our guestbook before leaving the hotel.
guestbook,
guest book
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(webpage signed by visitors)księga gości ż + m, l.mn.
house guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] staying at one's home)gość domu m + m
paying guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lodger) (mężczyzna)lokator mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (kobieta)lokatorka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I stayed as a paying guest with an English family during my holiday.
uninvited guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] unwelcome)nieproszony gość przym. + m
 The party wasn't much fun when an uninvited guest showed up.
wedding guest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] invited to a marriage ceremony)gość weselny m + przym.
 The bride did not recognize the wedding guest in the brown tuxedo.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'guest' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: guested on (several) [shows, movies, episodes, albums], a [hotel, house] guest, guest services, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "guest" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'guest'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.