growth

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgrəʊθ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/groʊθ/ ,USA pronunciation: respelling(grōth)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
growth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (process of growing)wzrost mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 A child's growth usually stops in his late teens.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Wzrost banzai jest bardzo powolny.
growth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (development)rozwój mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Bobby's emotional growth this past year has been outstanding.
 Emocjonalny rozwój Bobby'ego w ciągu ostatniego roku był niewiarygodny.
growth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enlargement: non-physical)rozrost mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The organisers of the music festival were surprised by its growth, year after year.
 Organizatorzy festiwalu muzycznego byli zaskoczeni jego corocznym rozrostem.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
growth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (economy: development)wzrost mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  rozwój mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The government here tries to control growth so that it happens steadily.
growth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tumour)narośl żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  guz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The doctors found a growth in his lungs.
growth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (facial hair)zarost mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He had not been shaving, and had three days' growth on his face.
growth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plants)gąszcz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There is a growth of bushes by the river.
growth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (increase: in quantity or profits)wzrost mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The company has reported a growth in profits.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
economic growth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (production increase, development)wzrost ekonomiczny m + przym.
 The world's economic growth is currently sluggish.
growth rate,
rate of growth
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(increase per unit)współczynnik wzrostu m + m
 There has been a rise in the growth rate of the UK economy.
population growth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (increase in number of inhabitants)wzrost populacji m + ż
 There is a housing shortage due to rapid population growth in the area.
uncontrolled growth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (proliferation)niekontrolowany wzrost przym. + m
 Cancer is an uncontrolled growth of abnormal cells.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'growth' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [cancerous, benign, malignant] growth, growth hormones, get that growth [looked at, checked out], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "growth" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'growth'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.