grit

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɡrɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/grɪt/ ,USA pronunciation: respelling(grit)

Inflections of 'grit' (v): (⇒ conjugate)
grits
v 3rd person singular
gritting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
gritted
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
gritted
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
grit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dirt)pył, piasek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Mike had a bit of grit stuck in his eye and had to stop to get it out.
grit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (abrasive substance)piach, piasek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 James tried to wipe the grit off of his DVD, and accidentally scratched the disk.
grit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (determination, strength)twardość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The firefighter had true grit, and he went back into that burning building for the old lady's cat.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
grit your teeth v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (clamp jaw shut)zagryzać zęby ndk. + m, l.mn.
  zagryźć zęby dk. + m, l.mn.
 The dog gritted its teeth.
grit your teeth and do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (endure [sth](przenośny)zagryzać zęby i coś robić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (przenośny)zagryźć zęby i coś zrobić zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Bill had no choice but to grit his teeth and put up with the situation.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Kolokacje: covered in grit from the [road, hike], wipe the grit off your face, wipe the grit out of your eyes, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "grit" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'grit'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.