WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

great albacore


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "great" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: albacore

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very large)wielki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 A tsunami is a great wave, often caused by an earthquake or volcano.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (numerous)wielki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  liczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 There was a great crowd outside the door.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very admirable)wspaniały, świetny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That was a great speech you gave.
 Wygłosiłeś wspaniałą przemowę.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unusual in intensity)wielki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He had a great love for the Scottish Highlands.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (expert)świetny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She's great at crosswords.
 Jest świetna w krzyżówkach.
great advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (very well)świetnie, wspaniale przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 You did great.
 Spisałeś się świetnie.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unusual in degree)wielki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The party was a great success.
 Przyjęcie było wielkim sukcesem.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unusual in power)wielki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Her death was a great blow to him.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (important)wielki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Beethoven's Ninth is one of the great pieces of music of its era.
 Dziewiąta symfonia Beethovena jest jednym z wielkich dzieł muzycznych swojej epoki.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (eminent)wybitny, wielki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Churchill was one of Britain's great leaders.
 Churchill był jednym z wybitnych brytyjskich przywódców.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (principal, chief)wielki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The ball will be held in the Great Hall.
 Bal odbędzie się w Wielkiej Auli.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (excellent)świetny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The concert was great!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lofty)wielki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He's full of great thoughts.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of good reputation)znamienity przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He came from a great family.
Great! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (excellent!)świetnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 You got the job? Great!
 Dostałeś tę pracę? Świetnie!
great nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] important)wielki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He's one of history's greats.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a great deal of [sth],
a good deal of [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(large amount of [sth])mnóstwo czegoś nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Her presidential campaign had a great deal of success at the local level.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(greatly, very much)bardzo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I value your input a great deal.
a great deal of effort,
a good deal of effort
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(a lot of work)wielki wysiłek przym. + m
 I put a great deal of effort into this project, and I was really offended when management ignored it.
a great time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (fun, enjoyment) (potoczny)świetna zabawa przym. + ż
  świetnie się bawić przys. + zwr. ndk.
 Thanks so much for inviting me; I had a great time!
 Wielkie dzięki za zaproszenie; świetnie się bawiłem!
at great cost advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (at great financial expense)wielkim kosztem przym. + m
at great cost advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (involving great sacrifice or loss)wielkim kosztem przym. + m
at great expense advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at great financial cost)wielkim kosztem przym. + m
 My parents paid my way through four years of college at great expense.
the beyond,
the great beyond
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(the afterlife)życie pozagrobowe n + przym.
Britain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (Great Britain)Wielka Brytania przym. + ż
 There will be rain across most parts of Britain this weekend.
by a great deal advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by a large amount or extent)poważnie, ogromnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  znacznie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The Indian Ocean is smaller than the Pacific Ocean by a great deal.
do great harm viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hurt [sb] greatly)bardzo szkodzić przys. + ndk.
  bardzo zaszkodzić przys. + dk.
 Smoking can do great harm to your body.
do great harm viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cause serious trouble or damage)bardzo szkodzić przys. + ndk.
  bardzo zaszkodzić przys. + dk.
 The hurricane did great harm to the coastline.
GB,
G.B.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
initialism (Great Britain: England, Scotland, Wales)Wielka Brytania przym. + ż
 Maxwell shows his British pride with a "GB" bumper sticker on his car.
great abundance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plentiful amount)ogromna obfitość przym. + ż
 There always seem to be a great abundance of fools.
great age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (advanced age, old age)poważny wiek przym. + m
 Turtles can live to a great age.
great ape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large ape: gorilla, etc.)duża małpa przym. + ż
  małpa człekokształtna ż + przym.
 Gorillas are without doubt the most powerful and majestic of the great apes.
great aunt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sister of one's grandparent)tłumaczenie niedostępne
 My great aunt is 88 years old.
Great Barrier Reef nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (coral structure off Australian coast)Wielka Rafa Koralowa wyr.
Great Bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (constellation, Ursa Major)Wielka Niedżwiedzica przym. + ż
great beauty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (immense physical attractiveness)wielka piękność przym. + ż
 The people admired the great beauty of the statue.
great beauty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (very beautiful woman)wielka piękność przym. + ż
 His wife was a great beauty.
great big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (huge)ogromny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Anna noticed a great big spot on her face.
Great Britain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (England, Wales, Scotland)Wielka Brytania przym. + ż
 During the Victorian Era, Great Britain had a huge empire.
great cause nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb], [sth]: deserves charity)wielka sprawa przym. + ż
Great Dane nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (breed of large dog)dog niemiecki m + przym.
great deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large amount)wielka ilość przym. + ż
 Her presidential campaign had a great deal of success at the local level.
Great Depression nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (economic crisis of 1930s)Wielka Depresja przym. + ż
 It is the kind of economic turmoil last seen in the Great Depression.
great distance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long way)wielka odległość przym. + ż
 Radio waves are capable of travelling a great distance.
great effort nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hard work, exertion)wielki wysiłek przym. + m
 It was a great effort for her to walk up the hill.
great effort nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sincere attempt)wielki wysiłek przym. + m
 They made a great effort to move the heavy rock, but did not succeed.
Great Expectations nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (19th-century novel by Charles Dickens)Wielkie nadzieje przym. + ż, l.mn.
 I had to read 'Great Expectations' at school.
great friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] loved and trusted)wspaniały przyjaciel, wielki przyjaciel przym. + m
 He was a great friend of mine and I will sorely miss him.
great fun adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (enjoyable)świetna zabawa przym. + ż
 Our day out at the theme park was great fun.
great grandfather,
great-grandfather
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(father of a grandparent)pradziadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 My great-grandfather fought in the First World War.
great grandmother,
great-grandmother
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(mother of a grandparent)prababcia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Cars hadn't even been invented when my great grandmother was a young girl.
great-grandparents nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (parent's grandparent)pradziadkowie m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 Each of us has eight great-grandparents.
great job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (success)sukces mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You did a great job on your math test.
great lady nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (woman: prominent)wielka dama przym. + ż
 The president's wife is a great lady.
great man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (man who is prominent or influential)wielki człowiek przym. + m
 Napoleon was a great man, although not in terms of stature.
great one for nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sb] who tends to do [sth] frequently) (potoczny)pierwszy do przym. + przyim.
 He's a great one for telling stories.
great power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authority and influence)wielka władza, wielka moc przym. + ż
 The Church had great power over the population in the past.
great power nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (politics: leading states)mocarstwo nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Brazil is a great power in Latin America.
great respect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (esteem)wielki szacunek dla wyr.
 He has always treated me with great respect.
great satisfaction nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (strong feeling of gratification)wielka satysfakcja, ogromna satysfakcja przym. + ż
 Finishing a book written in a foreign language gives me great satisfaction.
great scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large dimensions)wielka skala przym. + ż
great scale,
on a
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(far reaching, extensively)na wielką skalę wyr.
 Operations are being conducted on a great scale in order to track down the flight recorder in the aftermath of last week's plane crash.
great success nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] or [sb] very successful or popular)wielki sukces przym. + ż
 The trade show was a great success, attracting a large number of visitors.
great toe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (big toe, largest toe)paluch mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
great uncle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (father of one's grandparent)tłumaczenie niedostępne
great value nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (well worth the money)dobra wartość przym. + ż
 At £4 each, the tickets are great value as they allow unlimited bus travel throughout the day.
Great Wall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ancient wall in China)Wielki Mur przym. + m
 A lot of people go to China just to see the Great Wall.
Great Wall of China,
Great Wall
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(defensive structure in China)Wielki Mur Chiński wyr.
 A lot of people go to China just to see the Great Wall.
 Wielu ludzi jedzie do Chin tylko po to, żeby zobaczyć Wielki Mur.
great-grandma nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mother of a grandparent)prababcia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
Great-Uncle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (term of address: parent's uncle)wujek ojca m + m
  wujek matki m + ż
 Great-Uncle Pete, meet my wife, Mary!
in great measure advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (largely)w dużej części wyr.
 The President's re-election chances are in great measure tied to the health of the economy.
Sounds great interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (accepting a suggestion or invitation) (potoczny)brzmi świetnie wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
Sounds great interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing enthusiasm) (potoczny)brzmi świetnie wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
to a great degree advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (largely, extremely)w wielkim stopniu wyr.
 He is witty to a great degree and great fun to talk with.
to a great extent advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (largely, extremely)w wielkim stopniu wyr.
the unwashed,
the great unwashed
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
figurative, pejorative (common people)brudasy m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
Ursa Major,
Great Bear,
Charles Wain
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(constellation)Wielka Niedźwiedzica przym. + ż
 I identified Ursa Major on the star chart.
with great care advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very cautiously)z wielką ostrożnością
 Surgeons must perform open heart surgery with great care. The old woman walked with great care on the icy pavement.
with great care advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (painstakingly)z wielką starannością
 He cleaned the room with great care.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "great albacore" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'great albacore'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.