WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

good fellowship


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "good" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: fellowship

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (virtuous)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He's a good man.
 On jest dobrym człowiekiem.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (better than average)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He studied hard and got good grades this year.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (favorable)dobry, korzystny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The weather forecast is good for tomorrow.
good for [sb/sth] adj + prep (healthy)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Cod liver oil is supposed to be good for you.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (right, correct)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Good answer!
 Dobra odpowiedź!
good for [sb/sth] adj + prep (beneficial)dobry dla kogoś/czegoś przym. + przyim.
 Whoever said that pain is good for the soul?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tastes nice)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This is a really good apple.
good for [sth],
good for doing [sth]
adj + prep
(useful)dobry do czegoś przym. + przyim.
 Shoe boxes are good for storing old postcards and letters.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (well behaved)grzeczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Now you be good while I'm gone, do you hear?
 Bądź grzeczny, gdy mnie nie będzie, słyszysz?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (adequate)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 You can earn a good living as a mechanic.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (worthy)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 You've ruined our family's good reputation.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (refined)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He's got good taste in wine.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (suitable)odpowiedni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Is lasagne a good thing to serve to your parents?
 Czy lazania to odpowiednie danie dla twoich rodziców?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (functioning)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 You'll have to speak into my good ear if you want me to hear.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (fresh)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Is that milk still good?
 Czy to mleko jest jeszcze dobre?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (genuine)prawdziwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I can't tell if this certificate is good or not.
 Nie umiem ocenić, czy ten certyfikat jest prawdziwy, czy nie.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wise)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Those stocks were a good investment.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (competent)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She's a very good accountant.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (thorough)porządny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This house needs a good cleaning.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fertile)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 There's lots of good soil in this part of the country.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (devout)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He's a good Catholic.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (loyal)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He's a good union man.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (skin: clear)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She has good skin.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clothes: most dressy)dobry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 You should wear your good suit for this dinner.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sport: in bounds)celny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 His first serve was good.
good with [sb/sth] adj + prep (people, animal: handle well)mieć rękę do kogoś/czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 He is good with children and animals.
 Ma rękę do dzieci i zwierząt.
good for [sth] adj + prep (valid: for a duration)ważny przez przym. + przyim.
 Your international driving licence is good for one year; you can renew it after that.
good for [sth] adj + prep (equivalent in value)ważny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Your admission ticket is also good for one drink at the bar when you get inside.
good at [sth] adj + prep (skilled, talented)dobry w czymś przym. + przyim.
 He is good at anything related to numbers.
good with [sth] adj + prep (skilled)dobry w czymś przym. + przyim.
 My sister is good with numbers but I'm better at languages.
good advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, incorrect but colloquial (well)dobrze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 This car runs good.
good interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (approval)dobrze wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 "Good," said the teacher when the student handed in his homework on time.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (benefit, sake)dobro nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 I did it for the good of all of us.
 Zrobiłem to dla dobra nas wszystkich.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (merit)wartość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There's a lot of good in his idea.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (virtue)dobro nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 You should always seek out the good in people.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (purpose)cel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 What good is it to ask all these questions without answering them?
the goods nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative, slang (information, evidence) (potoczny)info nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  informacje ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 The police are hoping that their informer will come up with the goods.
goods nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (merchandise, commodities) (przestarzały)dobra n, l.mn.rzeczownik rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju nijakiego (np. pisklęta, łóżka, objawienia).
  towar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The company promised to deliver the goods within 24 hours.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a good deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bargain)okazja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I chose the car because it was reliable and a good deal.
a good deal advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (a lot)często przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  dużo licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 She walks around the neighborhood a good deal.
a good deal of [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (a lot)mnóstwo czegoś licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 I hope you like spicy food, because I added a good deal of fresh jalapeño.
a great deal of [sth],
a good deal of [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(large amount of [sth])mnóstwo czegoś nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Her presidential campaign had a great deal of success at the local level.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(greatly, very much)bardzo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I value your input a great deal.
a great deal of effort,
a good deal of effort
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(a lot of work)wielki wysiłek przym. + m
 I put a great deal of effort into this project, and I was really offended when management ignored it.
all in good time interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (be patient)na wszystko przyjdzie czas
  na wszystko przyjdzie pora
 The doctor assured the family that the patient would be out of hospital the next day, all in good time.
any good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (sufficient quality) (potoczny; z zaprzeczeniem)raczej kiepski przys. + przym.
Uwaga: Used in questions, with negatives and where there is doubt.
 I don't think his later films are any good.
 Sądzę, że jego ostatnie filmy są raczej kiepskie.
any good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (at all effective)przydatny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Was the ointment I gave you any good?
as good as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of equal quality to)tak dobry jak
 He is as good at maths as my brother.
as good as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (more or less)mniej więcej przys. + przys.
 I've worked all night on the picture so it is as good as finished.
as good as new adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (successfully repaired or restored)jak nowy przyim. + przym.
 John fixed my bike and now it's as good as new!
as good as they come adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (the best available)jakby
at a good price advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at reasonable cost)po dobrej cenie wyr.
 I was able to buy my PC at a good price.
be good interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (do not misbehave)bądź grzeczny wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
common good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (benefit of everyone)dobro ogółu n + m
 Being honest with each other is for the common good.
do a good deed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (perform a charitable act)zrobić dobry uczynek zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 When someone joins the Boy Scouts, one of the requirements is to do a good deed every day.
do good viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (perform charitable acts)czynić dobro ndk. + n
 A person who tries to do good in an undesirable way is called a 'do-gooder'.
do good v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (do well, do [sth] successfully)sprawdzić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 You can do good if you just try.
enjoy good health v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be physically healthy)cieszyć się zdrowiem zwr. ndk. + n
fairly good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (reasonable, acceptable)całkiem nieźle przys. + przym.
 I didn't get top marks in the exam, but my results were fairly good.
feel good vi + adj (be happy, optimistic)być szczęśliwym, być zadowolonym posił. + przym.
 Spring time always makes me feel good.
feel good vi + adj (not feel guilty)mieć spokojne sumienie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
for good advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (permanently)na dobre przym. + przys.
 His severe injury ended his sports career for good.
get off to a good start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (begin well)dobrze zaczynać przys. + ndk.
  dobrze zacząć przys. + dk.
 Our new employee has gotten off to a good start.
give [sb] a good telling-off viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (reprimand [sb] severely)ostro upominać przys. + ndk.
  ostro upomnieć przys. + dk.
 When the boss found out what had happened, Sally was taken into the office and given a good telling-off.
good afternoon interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (greeting)dzień dobry m + przym.
 Phil wished me good afternoon as he passed me in the corridor.
good behaviour nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (child: politeness, not misbehaving)dobre zachowanie przym. + n
 As a child, I was given a sweet for good behaviour.
good behaviour nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prisoner: good conduct)dobre zachowanie przym. + n
 I expect that he will have his prison term reduced for good behaviour.
Good Book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Christian Bible)tłumaczenie niedostępne
 The Good Book says, "Do unto others as you would have them do unto you."
good buy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bargain)dobry zakup przym. + m
 I got a good buy on these drinks, only $1 per bottle.
good cheer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (joyfulness)dobra zabawa przym. + ż
 The party guests were in good cheer.
good child nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (child who is well behaved)grzeczne dziecko przym. + n
 My mother says I was a good child when I was younger.
good Christian nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who obeys Christian teachings) (meżczyzna)dobry chrześcijanin przym. + m
  (kobieta)dobra chrześcijanka przym. + ż
 A good Christian uses Jesus as an example for his life.
good clothes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (finest or most formal outfit)najlepsze ubrania przym. + n, l.mn.
 I would not wear my good clothes while doing the housework.
good day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day spent well)dzień dobry m + przym.
 William had a good day at the races, winning a considerable amount of money.
Good day! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" formal (greeting)dzień dobry m + przym.
 Samuel wished us "Good day!" as he passed by.
good deed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (charitable act)dobry uczynek przym. + m
 Have you done any good deeds lately, like donating blood?
good disposition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pleasant manner, character)miła osobowość przym. + ż
 Labradors have a good disposition which makes them a good dog around children.
good English nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (competent use of the English language)dobry angielski, poprawny angielski przym. + m
 Good English is a necessity for any foreign student wishing to study at an English university.
good enough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (satisfactory)wystarczająco dobry przys. + przym.
 It isn't the best computer available, but it's good enough for my needs.
good evening interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (greeting)dobry wieczór przym. + m
 "Good evening, Sir. Are you ready to order?" asked the waiter.
good example nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (model for others)dobry przykład przym. + m
 As a teacher, it is important to set a good example for your students.
good feeling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (premonition that [sth] good will happen)dobre przeczucie przym. + n
 I have a good feeling about this interview.
good feeling about nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb]: positive evaluation of)dobre wrażenie przym. + n
 I've got a good feeling about you. I think you'll go far in this company.
good fellow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (likeable man) (potoczny)przyjemny facet przym. + m
 My daughter´s new boyfriend seems a good fellow.
good flavour nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food: rich taste)dobry smak przym. + m
 This ice cream has a good flavour.
good for nothing,
good-for-nothing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (person: lazy)leniwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: Hyphens are used when the adjective comes before the noun it modifies.
 My brother's a good-for-nothing scrounger.
good for nothing,
good-for-nothing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (useless)zbędny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  nieużyteczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My Dad thinks I wasted 4 years of college on a good-for-nothing Philosophy degree.
good for you adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (healthful)zdrowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Eating plenty of fruits and vegetables is good for you.
good form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fitness)dobra forma przym. + ż
  niezła forma przym. + ż
 The horse is in good form for the race.
good form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (appropriate behaviour)dobre zachowanie, odpowiednie zachowanie przym. + n
 It is good form to offer your seat to a lady.
good fortune nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (good luck, happy chance)szczęście nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 He had good fortune to win the lottery.
Good Friday nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Friday before Easter Sunday)Wielki Piątek przym. + m
 In the UK it's traditional to eat hot cross buns on Good Friday. We will not have class on Good Friday.
good friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] close, trusted)dobry przyjaciel przym. + m
 My good friend will always tell me the truth, and always in a kind way.
good fun nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] enjoyable)dobra zabawa przym. + ż
 It was always good fun going sailing with my cousin's family.
good grades nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (high marks: in exams, tests)dobre oceny przym. + ż, l.mn.
 She needs good grades to get to University.
good grief interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (disbelief)Nie może być! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 "Good grief! Ben's finally managed to pass his driving test!"
good grief,
Good grief!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (exasperation)Matko święta! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 "Good grief! We must have been here for at least half an hour and still haven't been served."
good guy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (decent man) (potoczny)dobry facet przym. + m
 I'm glad she's going out with Rob: he's a good guy.
good health nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (healthiness, fitness)dobre zdrowie przym. + n
 I am lucky to enjoy good health.
good hearing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ability to hear clearly)dobry słuch przym. + m
 My grandmother does not have good hearing so you need to speak clearly to her.
good heavens! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing surprise)wielkie nieba! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Good heavens! It's rained every day this summer and usually July is a dry month.
good humour nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cheerful mood)dobry nastrój przym. + m
 When the sun is shining it puts me in good humour.
good idea nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wise suggestion)dobry pomysł przym. + m
 It is a good idea to brush your long hair before going to sleep. It wasn't a good idea to eat that third piece of cake.
good idea nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clever invention)sprytny pomysł przym. + m
 Sliced bread was a good idea.
good idea interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (yes, agreed, let's do that)dobry pomysł przym. + m
 Let's go to the movies. "Good idea! Sounds like fun." .
good influence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who prompts good behaviour in others)dobry wpływ przym. + m
 His elder brother is a good influence on him.
Good job! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing admiration)tłumaczenie niedostępne
Good job,
It's a good job
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (it is fortunate)jak dobrze wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Good job you remembered your umbrella!
good life nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (luxurious lifestyle)świetne życie przym. + n
 He's living the good life on his yacht in the Mediterranean.
good luck nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (good fortune)powodzenie, szczęście nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 It was such good luck that I ran into him yesterday. This item brings me good luck.
good luck charm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trinket worn for good fortune)wisiorek na szczęście wyr.
 Many people carry a rabbit's foot or four-leaf clover for a good luck charm.
good man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (honest or kind man)dobry człowiek przym. + m
 My uncle is a good man and always helps his neighbours.
good management nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (successful organization or leadership)dobre zarządzanie przym. + n
 The company has done well because of good management.
good manners nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (courtesy, social etiquette)dobre maniery przym. + ż, l.mn.
 In many countries it is not good manners to eat with your fingers.
good mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (high grade: in exam, test)dobra ocena przym. + ż
 I got a very good mark in my Spanish exam.
good memory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (excellent powers of recall)dobra pamięć przym. + ż
 I have a good memory for names but not for faces.
good mood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cheerful frame of mind)dobry nastrój przym. + m
 She has good moods and bad moods – there's no predicting it.
good morning interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (hello: before noon)dzień dobry m + przym.
 Good morning! You're up bright and early today!
good name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (reputation)dobre nazwisko przym. + n
 Although they were never proven, the allegations tarnished his good name. A good name is worth more than riches.
good neighbor,
UK: good neighbour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (person: helpful)dobry sąsiad przym. + m
 It is important to be a good neighbour and to recognize how we affect the community in which we live.
good news nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] welcome)dobra wiadomość przym. + ż
 The cut in VAT was good news for shoppers.
(a) good night nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enjoyable evening, night)dobranoc żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We had a steak dinner and lots of laughs--it was a good night.
good ol' times nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (the past)stare dobre czasy wyr.
 I miss the good ol' times when I was young.
good old days nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (past times viewed with nostalgia)stare, dobre czasy wyr.
 Some people miss those good old days when the pace of life was slower.
good old times nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (nostalgic term: the past)stare, dobre czasy wyr.
 My grandparents often talk about the good old times when they were young.
good opportunity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (appropriate or convenient time)dobra okazja przym. + ż
 Going to Mary's party will be a good opportunity to make new friends.
good opportunity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chance benefit economically: job, investment)dobra okazja przym. + ż
 The January sales are a good opportunity to buy cheap clothes.
good people nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (honest, kind people)dobrzy ludzie, uczciwi ludzie przym. + ż, l.mn.
 My neighbors are good people, always helping others and never taking what is not theirs.
good person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who is kind and honest)dobra osoba przym. + ż
good point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (insightful comment)istotna uwaga przym. + ż
 Miriam raised several good points during the discussion.
good price nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reasonable cost)dobra cena przym. + ż
 The hotel offers good prices for rooms.
good question nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pertinent or insightful enquiry)dobre pytanie przym. + n
 Should you give money to beggars? That is a good question.
good question interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing [sth] not yet considered)dobre pytanie wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  o właśnie wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Do I love her enough to marry her? - good question!
good reason nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (justification, grounds)dobre usprawiedliwienie przym. + n
 She must have had good reason to say what she did about him.
good reputation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (high or favourable regard)dobra reputacja, dobra renoma przym. + ż
 The jazz singer had a good reputation for singing both ballads and uptempo songs.
good repute nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (high or favourable regard)dobry osąd przym. + m
 I need a lawyer of good repute.
good riddance! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing relief at being rid of [sth], [sb])do widzenia!
 When the brat finally left with his mother, the baby sitter said "good riddance!".
Good Samaritan nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Biblical character)dobry Samarytanin przym. + m
 The pastor preached about the Good Samaritan today.
Następne 100 Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "good fellowship" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'good fellowship'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.