WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

gold bullion standard


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "gold" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: bullion | standard
Na tej stronie: gold, golden

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
gold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (precious metal)złoto nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Her ring is made of gold.
 Jej pierścionek jest ze złota.
gold adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (golden: made of gold)złoty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The gold watch was beautiful.
 Ten złoty zegarek był śliczny.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
gold adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of golden colour)złoty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 His gold shirt made him easy to find.
gold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (colour)złoty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  złoto nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The team colours were green and gold.
gold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. archaic (coin, coins) (archaiczny)złoto nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The princess gave gold to children when she walked through the streets.
gold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary, archaic (wealth) (archaiczny)złoto nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 He has a lot of gold, but he's miserly and never shares it.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
golden adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (gold in colour)złotawy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Golden light shone through the window.
golden,
gold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(made of gold)złoty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The king wore a golden crown.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
golden adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (age, years, moments: special)świetny, złoty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 During its golden years, the Roman Empire surrounded the Mediterranean Sea.
golden adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (favoured)złoty, ulubiony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
golden adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (opportunity: perfect, advantageous)złoty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This seemed to be the golden moment for Tom to tell his parents he was dropping out of university, but he lost his nerve and said nothing.
golden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, abbreviation (retriever dog)Golden Retriever mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Mary has three dogs: two goldens and a cocker.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
gold | golden
AngielskiPolski
fool's gold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mineral: iron pyrites)piryt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Hank thought he was rich until he found out his mine was full of fool's gold.
fool's gold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] mistakenly sought after as valuable)piryt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He worked hard to get her attention, but his reward turned out to be just fool's gold.
gold bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ingot of solid gold)sztabka złota ż + n
 The USA keeps gold bars at Fort Knox.
gold digger,
gold-digger
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative, pejorative (woman seeking a wealthy partner) (potoczny)panienka lecąca na szmal wyr.
 Gold diggers seek rich men to marry.
gold digger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (miner seeking gold)poszukiwacz złota m + n
gold digging nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (search for a wealthy partner) (potoczny)polowanie na dzianego faceta wyr.
 Most of her friends disapprove of her because of her gold digging.
gold dust nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] prized as rare and valuable)rzadkość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Parking spaces are like gold dust in this city.
gold dust nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (fine grains of gold)złoty pył przym. + m
 During the California gold rush, many men panned the streams for gold dust.
gold fever nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (frenzy created by discovery of gold)gorączka złota ż + n
 Thousands of men with gold fever streamed into the Yukon.
gold foil nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sheet of gold)złota folia przym. + ż
 He is so rich, he gave her a present wrapped in gold foil.
gold leaf nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thin sheet of gold)złota folia przym. + ż
 It looks like it's solid gold but it's only plaster covered with gold leaf.
gold medal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (award: first place)złoty medal przym. + m
 Flynn won a gold medal in the Commonwealth Games.
gold mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (excavation site where gold is mined)kopalnia złota ż + n
 The Kromdraai was one of the first gold mines in South Africa.
gold miner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who excavates for gold)poszukiwacz złota m + n
gold mining nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (excavation for gold)poszukiwanie złota n + n
 Gold mining will have a big impact on political stability in the region.
gold rush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mass migration to goldmine)gorączka złota ż + n
 The gold rush of the early 20th century became a symbol of the American dream.
gold standard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (supreme example of [sth])tłumaczenie niedostępne
gold standard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (law: monetary system)tłumaczenie niedostępne
gold star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (award for schoolwork)tłumaczenie niedostępne
 Sylvia got a gold star for her project.
Gold Star nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (award given in Soviet Union)tłumaczenie niedostępne
 The Soviet Union awarded the Gold Star to "heroes" of the communist state.
gold-plate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gild)pozłacany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The brooch is made of sterling silver that has been gold-plated.
heart of gold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (kind and generous nature)złote serce przym. + n
 He may seem surly at first, but he really has a heart of gold.
pan for gold v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (extract gold from gravel)płukać piasek w poszukiwaniu złota zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 He panned for gold near San Francisco.
white gold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (precious alloy)białe złoto przym. + n
 Instead of diamonds, I want a white gold ring.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "gold bullion standard" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'gold bullion standard'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.