go into

Listen:


Na tej stronie: go into, go
'go into' jest alternatywnym terminem dla 'go'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
go into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (describe or explain in detail)wyszczególniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyszczególnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'd rather not go into that now. Can we discuss it later?
go into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enter)wchodzić do ndk. + przyim.
  wejść do dk. + przyim.
 I went into the house.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (leave, depart)iść ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pójść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You'd better go. It's getting late.
 Lepiej już idź. Robi się późno.
go to [sth] vi + prep (proceed to, head for)wybierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  (samolotem)lecieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (samochodem, autobusem)jechać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I'm going to London this summer.
 Wybieram się do Londynu tego lata.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn out, pass)przebiegać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przebiec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The wedding went very well, thank you.
 Ślub przebiegł bardzo dobrze, dziękuję.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (with adjective: become)stawać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  robić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 I think I'm going crazy.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Każdy dzień staje się coraz dłuższy.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (with adjective: act in a given way) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 They went crazy when they heard the news.
 Oszaleli, gdy usłyszeli wiadomość.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lead to)prowadzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 These stairs go to the attic.
 Te schody prowadzą na strych.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (extend)rozciągać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Our property goes all the way down to the river.
 Nasza posiadłość rozciąga się aż do rzeki.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time: pass)lecieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zlecieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Weekends go really fast.
 Weekendy szybko lecą.
go,
to go
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(remaining)pozostawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pozostać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We still have ten miles to go.
 Pozostało nam jeszcze dziesięć mil.
going to do [sth] v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (future)być posił.czasownik posiłkowy: Czasownik niepełniący samodzielnej funkcji w zdaniu (np. być może, móc oddychać)
  zamierzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I am going to be a doctor.
 Będę lekarzem.
 Zamierzam być lekarzem.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
go adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, colloquial (ready)gotowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 All systems are go.
go interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (cheering on a team, participant) (kolokwialny)Dawaj! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 The fans were shouting "Go Steelers!"
go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (energy)energia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 She's sure got a lot of go.
go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (try)próbować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spróbować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Can I have a go?
 Czy mogę spróbować?
go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (turn)ruch mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  kolejka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  tura żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 It's your go. Here are the dice.
go to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make a move to do)zabierać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  zabrać się do czegoś zwr. dk. + przyim.
 Jake went to brush a stray hair from Leah's cheek, but at that moment she turned away.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move along, advance)poruszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The train was going at top speed. Electricity goes along wires.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (function, perform)ruszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ruszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  działać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zadziałać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This fan won't go.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (tend to be)bywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 As exams go, that wasn't too bad.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be sold)sprzedawać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  sprzedać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  (potoczny)iść ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)pójść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The rare book will go quickly at auction.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pass, fit, enter)wchodzić, przechodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wejść, przejść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The couch just won't go through the door.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal, euphemism (relieve yourself)iść do toalety zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść do toalety zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Excuse me. I've got to go. Is there a bathroom near here?
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (perform an action)robić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrobić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Go like this with your hands.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be valid)być tak, jak zwrot posił.
 Whatever Mike says, goes.
 Jest tak, jak mówi Mike.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (say)mówić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Boys will be boys, as the saying goes.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." euphemism (die) (przenośny)odchodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)odejść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He went just after midnight, with his wife at his side.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (give way, collapse)zawalać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zawalić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 There was so much snow the roof went.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (stop working)psuć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zepsuć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The car engine went, so we had to walk home.
go to [sth],
go on [sth]
vi + prep
(be allotted) (potoczny)iść na coś ndk. + przyim.
 A quarter of their income goes to food.
 Jedna czwarta ich zarobków idzie na jedzenie.
go to [sb] vi + prep (pass to [sb] in a will) (potoczny, przenośny)przejść w czyjeś ręce zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 His house went to the elder son, its contents to the younger.
 Dom przeszedł w ręce starszego syna, a jego zawartość w ręce młodszego.
go into [sth] vi + prep (number: be divisor of)mieścić się w czymś zwr. ndk. + przyim.
 How many times does six go into eighty-four?
 Ile razy sześć mieści się w osiemdziesięciu czterech?
go to [sb/sth] vi + prep (be awarded to)otrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  otrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 And the Oscar goes to Steve McQueen!
 A Oscara otrzymuje Steve McQueen!
go to [sth] vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (resort: to [sth])wkładać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  włożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They went to great effort to get here on time.
 Włożyli dużo wysiłku, żeby dotrzeć tu na czas.
go to [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (consult, ask a favor of)zwrócić się do kogoś zwr. dk. + przyim.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
go into | go
AngielskiPolski
go into a decline v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (deteriorate)pogarszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pogorszyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The economy is forecast to go into a decline.
go into detail v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (elaborate, recount more fully)wchodzić w szczegóły zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wejść w szczegóły zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Without going into detail, tell me why the cookie jar is empty. I don't understand this question. Could you go into more detail?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'go into' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "go into" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'go into'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.