go in

Listen:


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
go in viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go indoors)wchodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wejść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It's hot out. Would you like to go in?
go in viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be included)wchodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Do you want to go in with us on the boss's gift?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
go in with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] US, informal (share cost)składać się z kimś zwrot zwr. ndk.
  złożyć się z kimś zwrot zwr. dk.
 Do you want to go in with us on the boss's gift?
go in with [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (have at start)zaczynać z czymś ndk. + przyim.
  zacząć z czymś dk. + przyim.
 We went in with three points on which we agreed.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
go hand in hand v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (belong together)iść ręka w rękę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść ręka w rękę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 For many people, smoking and drinking go hand in hand.
go in for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (tend to enjoy)bawić się ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zabawić się dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
go in peace interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Christian expression)iść w pokoju zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść w pokoju zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
go in search of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (set out to find)iść na poszukiwania zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść na poszukiwania zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Richard went in search of the lost cat.
go up in smoke viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (go to waste, come to nothing)iść z dymem zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść z dymem zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 When the business went bankrupt, twenty years of hard work went up in smoke.
go up in smoke v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (burn)palić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  spalić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 When I tried to make dinner I accidentally started a fire and the house went up in smoke.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'go in' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "go in" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'go in'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.