go back

Listen:


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
go back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (return)wracać, powracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (wrócić, powrócić)dk.
 Frank left his wallet at home and had to go back to get it.
go back to [sth] vi phrasal + prep (return to: a place)tłumaczenie niedostępne
 I'd like to go back to Paris one day.
go back to [sb] vi phrasal + prep (return: to partner)wracać, powracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (wrócić, powrócić)dk.
 Gina has decided to go back to her husband and try to make their relationship work.
go back to [sth] vi phrasal + prep (revert)wracać, powracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (wrócić, powrócić)dk.
 Ted seems to have gone back to his bad habits of drinking and gambling.
go back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (clock: move back an hour)wracać, powracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (wrócić, powrócić)dk.
 In the UK, the clocks go back by one hour at the end of British Summer Time.
go back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be in the past)tłumaczenie niedostępne
 My grandmother's memories go back a long way.
go back to [sth] vi phrasal + prep (be in the past)tłumaczenie niedostępne
 That song goes back to the Second World War.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
go back on a promise v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (break your word)niedotrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (niedotrzymać)B dk.
 I can't believe that you, my own brother, would go back on your promise to loan me the money.
go back to bed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (return to bed)wracać do łóżka zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wrócić do łóżka zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 When I saw it was raining outside I decided to go back to bed.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'go back' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "go back" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'go back'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.