go

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgəʊ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/goʊ/ ,USA pronunciation: respelling(gō)

Inflections of 'go' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": goes
Inflections of 'go' (v): (⇒ conjugate)
goes
v 3rd person singular
going
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
went
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
gone
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: go, Go!

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (leave, depart)iść ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pójść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You'd better go. It's getting late.
 Lepiej już idź. Robi się późno.
go to [sth] vi + prep (proceed to, head for)wybierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  (samolotem)lecieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (samochodem, autobusem)jechać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I'm going to London this summer.
 Wybieram się do Londynu tego lata.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn out, pass)przebiegać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przebiec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The wedding went very well, thank you.
 Ślub przebiegł bardzo dobrze, dziękuję.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (with adjective: become)stawać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  robić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 I think I'm going crazy.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Każdy dzień staje się coraz dłuższy.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (with adjective: act in a given way) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 They went crazy when they heard the news.
 Oszaleli, gdy usłyszeli wiadomość.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lead to)prowadzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 These stairs go to the attic.
 Te schody prowadzą na strych.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (extend)rozciągać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Our property goes all the way down to the river.
 Nasza posiadłość rozciąga się aż do rzeki.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time: pass)lecieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zlecieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Weekends go really fast.
 Weekendy szybko lecą.
go,
to go
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(remaining)pozostawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pozostać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We still have ten miles to go.
 Pozostało nam jeszcze dziesięć mil.
going to do [sth] v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (future)być posił.czasownik posiłkowy: Czasownik niepełniący samodzielnej funkcji w zdaniu (np. być może, móc oddychać)
  zamierzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I am going to be a doctor.
 Będę lekarzem.
 Zamierzam być lekarzem.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
go adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, colloquial (ready)gotowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 All systems are go.
go interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (cheering on a team, participant) (kolokwialny)Dawaj! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 The fans were shouting "Go Steelers!"
go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (energy)energia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 She's sure got a lot of go.
go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (try)próbować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spróbować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Can I have a go?
 Czy mogę spróbować?
go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (turn)ruch mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  kolejka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  tura żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 It's your go. Here are the dice.
go to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make a move to do)zabierać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  zabrać się do czegoś zwr. dk. + przyim.
 Jake went to brush a stray hair from Leah's cheek, but at that moment she turned away.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move along, advance)poruszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The train was going at top speed. Electricity goes along wires.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (function, perform)ruszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ruszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  działać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zadziałać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This fan won't go.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (tend to be)bywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 As exams go, that wasn't too bad.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be sold)sprzedawać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  sprzedać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  (potoczny)iść ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)pójść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The rare book will go quickly at auction.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pass, fit, enter)wchodzić, przechodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wejść, przejść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The couch just won't go through the door.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal, euphemism (relieve yourself)iść do toalety zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść do toalety zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Excuse me. I've got to go. Is there a bathroom near here?
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (perform an action)robić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrobić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Go like this with your hands.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be valid)być tak, jak zwrot posił.
 Whatever Mike says, goes.
 Jest tak, jak mówi Mike.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (say)mówić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Boys will be boys, as the saying goes.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." euphemism (die) (przenośny)odchodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)odejść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He went just after midnight, with his wife at his side.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (give way, collapse)zawalać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zawalić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 There was so much snow the roof went.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (stop working)psuć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zepsuć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The car engine went, so we had to walk home.
go to [sth],
go on [sth]
vi + prep
(be allotted) (potoczny)iść na coś ndk. + przyim.
 A quarter of their income goes to food.
 Jedna czwarta ich zarobków idzie na jedzenie.
go to [sb] vi + prep (pass to [sb] in a will) (potoczny, przenośny)przejść w czyjeś ręce zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 His house went to the elder son, its contents to the younger.
 Dom przeszedł w ręce starszego syna, a jego zawartość w ręce młodszego.
go into [sth] vi + prep (number: be divisor of)mieścić się w czymś zwr. ndk. + przyim.
 How many times does six go into eighty-four?
 Ile razy sześć mieści się w osiemdziesięciu czterech?
go to [sb/sth] vi + prep (be awarded to)otrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  otrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 And the Oscar goes to Steve McQueen!
 A Oscara otrzymuje Steve McQueen!
go to [sth] vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (resort: to [sth])wkładać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  włożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They went to great effort to get here on time.
 Włożyli dużo wysiłku, żeby dotrzeć tu na czas.
go to [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (consult, ask a favor of)zwrócić się do kogoś zwr. dk. + przyim.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
Go! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (used to start a race)Start! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Ready! Steady! Go!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
go | Go!
AngielskiPolski
go about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (conduct oneself)zachowywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zachować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 She goes about as if she owns the place.
go about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (move from place to place)poruszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 He goes about from place to place, taking casual jobs wherever he can get them.
go about [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (approach, tackle: a task)wziąć się do zwr. dk. + przyim.
 Isn't it time you went about fixing the broken table? How am I to go about painting the ceiling when I have no ladder?
go ahead vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (do [sth] as planned)działać według planu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I can't come with you this weekend after all, but don't let that stop you; you go ahead.
go along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (move, advance)posuwać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  posunąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Until yesterday, things had been going along quite nicely. We were going along at about 30 mph.
go along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (consent, accept)tłumaczenie niedostępne
 I'll go along with the idea, even though I don't think it's a good one.
go along with [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (permit, consent to)zgadzać się na zwr. ndk. + przyim.
  zgodzić się na zwr. dk. + przymi.
 I usually just go along with what she says to avoid any arguments.
go round (US),
go round (UK)
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(rotate, revolve)kręcić się, obracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  obrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The baby watched the top go round and laughed. Each of the beautifully painted horses became visible as the carousel went round.
go around,
also UK: go round
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(illness: be transmitted)krążyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  panować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 There's a nasty strain of flu going around.
go around,
also UK: go about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(be in a state habitually)chodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He goes around looking filthy.
 On ciągle chodzi brudny.
go around,
UK: go round
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (pay a visit to [sb](potoczny)wpadać do kogoś, wstępować do kogoś ndk. + przyim.
  (potoczny)wpaść do kogoś, wstąpić do kogoś dk. + przyim.
 I'll go round to your place when I'm done.
go around,
UK: go round
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal, figurative (circulate, spread)krążyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 There's a rumour going round that you're cheating on Tim.
go at [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (do energetically or enthusiastically)próbować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spróbować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Chris was hungrily going at his food.
go at [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (attack: [sb])próbować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spróbować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 One of the men went at Ed with a knife.
go back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (return)wracać, powracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (wrócić, powrócić)dk.
 Frank left his wallet at home and had to go back to get it.
go back to [sth] vi phrasal + prep (return to: a place)tłumaczenie niedostępne
 I'd like to go back to Paris one day.
go back to [sb] vi phrasal + prep (return: to partner)wracać, powracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (wrócić, powrócić)dk.
 Gina has decided to go back to her husband and try to make their relationship work.
go back to [sth] vi phrasal + prep (revert)wracać, powracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (wrócić, powrócić)dk.
 Ted seems to have gone back to his bad habits of drinking and gambling.
go back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (clock: move back an hour)wracać, powracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (wrócić, powrócić)dk.
 In the UK, the clocks go back by one hour at the end of British Summer Time.
go back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be in the past)tłumaczenie niedostępne
 My grandmother's memories go back a long way.
go back to [sth] vi phrasal + prep (be in the past)tłumaczenie niedostępne
 That song goes back to the Second World War.
go backwards vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (move in reverse)chodzić do tyłu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  iść do tyłu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The brakes failed on a hill and the car started going backwards.
go backwards vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (make no progress)chodzić do tyłu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  iść do tyłu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Gary feels that his career is going backwards.
go beyond [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (exceed)iść za ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pójść za dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 To succeed, you must go beyond what the customer expects.
go beyond [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (travel further than)iść za ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pójść za dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She went beyond the border.
go down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (prices: decrease)spadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The prices have gone down at this store.
go down with [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be defeated with [sb/sth])ponieść klęskę razem z kimś/czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 If our company goes down, our subsidiaries will go down with us.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
go | Go!
AngielskiPolski
another go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (further attempt)jeszcze raz przys. + m
 I'll have another go at winning the lottery.
another go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (another turn)Jeszce raz przys. + m
 The line is shorter now so I think I'll have another go at the roller coaster.
bike,
go biking
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
informal (ride a bicycle)jeździć rowerem, jechać rowerem ndk. + m
  pojechać rowerem dk. + m
 We are going to bike to the store.
bike,
go biking
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
informal (ride a motorcycle)jeździć motorem, jechać motorem ndk. + m
  pojechać motorem dk. + m
 Last weekend I went biking on my brother's 500cc motorcycle.
bird,
go birding
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(watch birds)obserwować ptaki ndk. + m, l.mn.
 Every summer, Allison goes birding in Canada.
boat,
go boating
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(travel by boat)pływać łodzią, płynąć łodzią ndk. + ż
  popłynąć łodzią dk. + ż
 Sam likes to boat off the cape during his summer vacations.
bowl,
go bowling
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(play tenpins, skittles)grać w kręgle zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 We like to bowl on Wednesday nights.
come and go v (walk to and fro)chodzić w tą i z powrotem
 During recess the students are allowed to come and go as they please.
come and go v (be intermittent)przychodzić i odchodzić
 The wireless reception is unreliable here, my connection keeps coming and going.
come and go v (be fleeting)być ulotnym posił. + przym.
 As the Great Depression taught us, financial security can come and go.
fish viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go angling)łowić ryby ndk. + ż, l.mn.
  wędkować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 On Sundays I go down to the river and fish.
frog,
go frogging
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(hunt frogs)polować na żaby zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The little boys loved to go frogging down by the creek.
from the word 'go' advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from the very first moment)od samego początku
 His company was doomed from the word 'go'.
get up and go,
get-up-and-go
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang (energy, motivation)wstawać i pójść zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wstać i pójść zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Alan has plenty of get up and go, and is always busy with some new project.
give it a go exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (try)spróbować tego dk. + zaim.
 Although Brian had never gone kayaking before, he suddenly decided to give it a go.
go abroad vi + adv (travel outside country)jechać za granicę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pojechać za granicę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Stavros is planning to go abroad for the first time in his life.
go across vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cross, traverse)przechodzić, przejeżdżać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przejść, przejechać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We sometimes go across the road for a drink at the pub.
go after vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pursue)poszukiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Mark is now going after a Master's degree in science.
go after vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (attack verbally)atakować słownie ndk. + przys.
  zaatakować słownie dk. + przys.
 He really decided to go after him when he saw him flirting with his wife.
go after vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be next)być następnym posił. + przym.
 In the alphabet, the letter B goes after the letter A.
go against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not comply with)nie przestrzegać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nie przestrzec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you go against his wishes, he will make things difficult for you.
go against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be in opposition to)być przeciwko posił. + przys.
 To go against the mob takes courage.
go ahead viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take place as scheduled)iść według planu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść według planu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The meeting will go ahead.
go all out v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (make a full effort)iść na całego zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść na całego zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 If you want to win the contest, you'll have to go all out.
go all the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (have sex) (seks)iść na całość zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść na całość zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 He wanted to go all the way but she said no.
go all the way viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (completely fulfil expectations)kończyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ukończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
go along with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (support, agree with [sb])popierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poprzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
go ape v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." US, slang, abbreviation (get very angry) (potoczny)dostawać szału ndk. + m
  dostać szału dk. + m
go around vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (encircle, surround)otaczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  otoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I had grown so fat that none of my belts would any longer go around my waist.
go around vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change path to avoid hitting [sth])omijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ominąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The radio advised of heavy traffic downtown, so we went around the city instead.
go around viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be sufficient when distributed)wystarczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wystarczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Do you think there'll be enough loaves and fishes to go around?
go astray advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (person: deviate from correct or good way) (przenośny)zejść na złą drogę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Marcia became a counselor in order to help teenagers who go astray.
go astray vi + adj figurative, informal (item: become missing)zawieruszyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Have you seen my hat? It's gone astray again.
go at [sth] fiercely v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do energetically)usilnie próbować przys.+ ndk.
 The two lions were going at the carcass fiercely.
go at [sb] fiercely v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (attack)usilnie próbować przys.+ ndk.
 The boxers were going at each other fiercely.
go away vi + adv (leave)odjeżdżać, odchodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (odjechać, odejść)dk.
 Margo told her son to stop disturbing her and go away.
go away! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (leave!)odjeżdżać, odchodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (odjechać, odejść)dk.
 I'm trying to do some work - go away!
go away vi + adv (take a trip)odjeżdżać, odchodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (odjechać, odejść)dk.
 Oliver is planning to go away this weekend.
go back on a promise v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (break your word)niedotrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (niedotrzymać)B dk.
 I can't believe that you, my own brother, would go back on your promise to loan me the money.
go back to bed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (return to bed)wracać do łóżka zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wrócić do łóżka zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 When I saw it was raining outside I decided to go back to bed.
go bad v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (food: become rotten)psuć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zepsuć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The fridge broke down and the food in it went bad.
go bad v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (person: start behaving immorally)demoralizować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zdemoralizować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 She used to be a good girl but she went bad when she met that awful boy.
go bald vi + adj (lose your hair)łysieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyłysieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The idea of going grey doesn't bother me, but I'd hate to go bald.
go bankrupt viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (face financial ruin)bankrutować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zbankrutować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The company is deep in debt and is likely to go bankrupt soon.
go before the bar v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (appear in court)tłumaczenie niedostępne
 The prosecutor in the Smith case will go before the bar on ethics charges.
go begging viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (ask strangers for money)żebrać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pożebrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She sank so low that she had to go begging in the streets.
go begging viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (be available without takers)tłumaczenie niedostępne
 If that bottle of milk is going begging, I'll have it.
go blind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lose one's sight)oślepnąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  tracić wzrok ndk. + m
  stracić wzrok dk. + m
 The patient went blind after she suffered a stroke.
go broke viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (become bankrupt)bankrutować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zbankrutować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
go bust nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (company)bankrutować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zbankrutować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
go by viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pass)mijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  minąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I can't believe the holiday is already over. Time went by too quickly!
go bye-bye,
go bye-byes
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (infantile language: leave)żegnać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pożegnać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  (dziecinny)robić pa pa ndk. + wykrz.
  (dziecinny)zrobić pa pa dk. + wykrz.
 Come on, sweetheart, we've got to to go bye-bye.
go bye-bye,
go bye-byes
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (infantile language: go to sleep)iść spać ndk. + ndk.
  (dziecinny)iść lulu ndk. + n
  (dziecinny)pójść lulu dk. + n
 Say goodnight to Daddy, it's time to go bye-bye.
go camping v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stay outdoors in a tent)jechać pod namiot zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pojechać pod namiot zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The weather is going to be fine so let's go camping this weekend.
go crazy viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (lose one's sanity)wariować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zwariować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I think I'm going crazy; this morning I found my running shoes in the refrigerator.
go crazy viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (do [sth] with great enthusiasm)szaleć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oszaleć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They scored the winning goal at the last possible moment, and the fans went crazy.
go down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (give oral sex) (slang)lizać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 You will always remember the first time that someone goes down on you.
go down well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (news: be welcome)dobrze przyjmować przys. + ndk.
  dobrze przyjąć przys. + dk.
 News of an increase in profits went down well with investors in the company.
go downhill viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literal (travel down a slope)zjeżdżać w dół zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zjechać w dół zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 A ball released on a slope will go downhill.
go downhill vi + adv figurative (deteriorate)pogarszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pogorszyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The company went downhill after it lost its best contract.
go easy on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (use sparingly)oszczędzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 If you want to lose weight you should probably go easy on the fatty foods.
go easy on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (be lenient with)być łagodnym dla zwrot posił.
 Go easy on the new students.
go far viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be successful)odnosić sukces ndk. + m
  odnieść sukces dk. + m
 My sister's a very talented writer - she'll go far.
go fast viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literal (move quickly)iść szybko, jechać szybko ndk. + przys.
  pójść szybko, pojechać szybko dk. + przys.
 I like to go fast in my car.
go fast viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (pass quickly: time) (czas)szybko płynąć przys. + ndk.
 Time always goes fast when I am with you.
go fetch interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (instruction given to a dog)aport
 Go fetch the stick when I throw it, Rover, and bring it back to me.
Go figure interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, informal (expression incomprehension)niepojęte wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 After years of reckless spending, now she's broke, go figure.
go fishing v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try to catch fish)iść na ryby zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść ma ryby zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Let's go fishing at the lake today.
go for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (opt for, choose)wybierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She went for the blue car instead of the red one.
go for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go to fetch)chodzić po ndk. + przyim.
  pójść po dk. + przyim.
 Why don't you and Phil go for some beer?
go for [sth] vi + prep informal (be sold for: a given price)tłumaczenie niedostępne
 The Picasso painting went for $100 million.
go for [sth] vi + prep slang (try to achieve)starać się o coś zwr. ndk. + przyim.
  postarać się o coś zwr. dk. + przyim.
  walczyć o coś ndk. + przyim.
 He's going for the gold medal.
go for a drive v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take: car trip)jechać na przejażdżkę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pojechać na przejażdżkę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Let's go for a drive to the beach with our children.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'go' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: go [crazy, insane], have a go on [your bike, the game], all [systems, operations, engines] are go, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "go" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'go'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.