glory

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈglɔːri/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈglɔri/ ,USA pronunciation: respelling(glôrē, glōrē)

Inflections of 'glory' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": glories
Inflections of 'glory' (v): (⇒ conjugate)
glories
v 3rd person singular
glorying
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
gloried
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
gloried
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
glory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (honour, fame)chwała żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The champions returned home and enjoyed the glory of their win.
glory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (splendour, magnificence)wspaniałość, świetność żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Even the glory of Rome could not last forever.
glory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (religion: praise)chwała żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 "Glory to the Lord" is a phrase found in many hymns.
glory in [sth] vi + prep (rejoice: in a victory, etc.)radować się czymś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The team gloried in their well-earned victory.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
glory be to God interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (used to praise Christian god)chwała niech będzie Bogu
 The men have all returned home safely. Glory be to God!
glory hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mine shaft)biedaszyb mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
glory hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hole in a wall used for sex acts)tłumaczenie niedostępne
 The glory hole was a bit too low so I found I had to kneel on the floor.
glory to God interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing religious worship)chwała Bogu ż + m
 Glory to God in the highest!
morning glory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (convolvulus: flowering plant)powój mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The morning glory covers the pergola with beautiful blue flowers all summer.
Old Glory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (USA national flag)flaga narodowa Stanów Zjednoczonych wyr.
 The veteran was brought to tears by the sight of Old Glory waving over the cemetery.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'glory' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "glory" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'glory'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.