give

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgɪv/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/gɪv/ ,USA pronunciation: respelling(giv)

Inflections of 'give' (v): (⇒ conjugate)
gives
v 3rd person singular
giving
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
gave
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
given
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
give vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hand [sb] sthg)podawać, dawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podać, dać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Could you give me that book over there, please?
 Mógłbyś proszę podać mi tamtą książkę?
give vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hand sthg to [sb])dawać, podawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dać, podać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Can you give that book to me?
 Możesz dać mi tamtą książkę?
give vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bestow, make a gift of)podarować, dać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She gave me a tie for my birthday.
 Podarowała mi krawat na moje urodziny.
give [sb] [sth],
give [sb] [sth] for [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(pay)dawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'll give you five hundred dollars for that car.
 Dam ci pięćset dolarów za ten samochód.
give [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (supply)dostarczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dostarczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The furnace gives heat to the entire house.
 Piec dostarcza ciepło do całego domu.
give vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide)dawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Can you give me something to eat?
 Możesz dać mi coś do jedzenia?
give [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assign, allot)dawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 After three interviews she was given the job.
 Dano jej stanowisko po trzech rozmowach o pracę.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
give nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (tendency to yield)elastyczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The floor has a bit of give in it.
give viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (contribute)dawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Please give generously.
give viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (compromise)ustępować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ustąpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Someone has to give or we'll be here all night.
give viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (yield under pressure) (przenośny)ustępować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)ustąpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This door gives when you lean on it.
give viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (collapse)zapadać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zapaść się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The chair gave underneath him.
give [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (present, perform)dawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 She's giving a piano concert tonight.
give [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place in [sb]'s care)dawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I gave them the house keys for the week.
give [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (utter)wydawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wydać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He gave a shout and ran towards her.
give [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause)dawać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dać coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (radość, przyjemność, przykrość itp.)sprawiać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  sprawić coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It gives me great pleasure to welcome you tonight.
give [sth] to [sth],
give [sth] for [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(donate)darowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  darować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  podarować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He gave his heart and lungs to science.
give [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (infect)zarażać kogoś czymś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zarazić kogoś czymś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She's given me her cold.
give [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deliver)przekazywać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekazać coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Give them our fondest regards.
give [sth] to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (inflict)dawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He gave detention to the whole class.
give [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (administer)podawać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podać coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (potoczny)dawać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dać coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 How much aspirin should I give her?
give [sth] to [sth],
give [sth] for [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(devote)poświęcać coś czemuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poświęcić coś czemuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She gave her life to the human rights movement.
give [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make pregnant) (przenośny)dawać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)dać coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Her husband gave her two boys within three years of the wedding.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
give [sth] away vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (make a gift)dawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozdawać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She put her old clothes in a bag and gave them away.
give [sth] away vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (reveal)dawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozdawać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When you tell a joke, you can't give away the punch line until the end.
give out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be used up)zużywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zużyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He had been ill for so long that his will to live finally gave out.
give up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (surrender)poddawać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  poddać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I give up - you're far better than me at this game!
give up on [sb] vi phrasal + prep (abandon: [sb])tracić wiarę w zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  stracić wiarę w zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Don't give up on me! I just need a little more encouragement.
give up on [sth] vi phrasal + prep (abandon: a cause)rezygnować z ndk. + przyim.
  zrezygnować z dk. + przyim.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
couldn't-give-a-damn attitude nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, potentially offensive (apathy, lack of concern) (potoczny)tumiwisizm mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There's no way I'd hire him with his couldn't-give-a-damn attitude.
give a boost to [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (assist or encourage [sth])pomagać w ndk. + przyim.
  pomóc q dk. + przyim.
 The advertisement gave a boost to the company's sales.
give a damn v slang (care)obchodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I don't give a damn that my ex-boyfriend has a new girlfriend!
not give a f*** v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." vulgar, offensive, slang (not care)gówno obchodzić n + ndk.
 I don't give a f*** what you think.
give [sb] a hand v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (help [sb])pomagać komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pomóc komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I needed help carrying the wardrobe and the neighbour gave me a hand.
give [sb] a hand,
give a hand to [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (applaud)nagradzać kogoś brawami zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  nagrodzić kogoś brawami zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Let's give a big hand to our next act.
give a handout viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (give financial aid)pomagać finansowo ndk. + przys.
  pomóc finansowo dk. + przys.
 The homeless man who lives down by the river is always looking for a handout.
give a helping hand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (assist, help)pomagać, wspomagać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pomóc, wspomóc dk. + przyim.
 You should give a helping hand to the needy.
give [sb] a kicking v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (attack physically, beat)tłumaczenie niedostępne
give [sb] a kicking v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (defeat [sb])tłumaczenie niedostępne
give [sb] a kicking v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (criticize [sb] heavily)tłumaczenie niedostępne
give a piggyback,
give a piggyback to [sb],
give [sb] a piggyback
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (carry [sb] on your back) (potoczny)brać kogoś na barana zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wziąć kogoś na barana zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 My ankle hurts - please give me a piggyback.
give [sb] a rocket v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." UK, informal (reprimand [sb] severely)tłumaczenie niedostępne
 Jim's boss gave him a rocket for losing the data.
not give a s*** v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." vulgar, slang (not care) (wulgarny)mieć w dupie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (wulgarny)gówno kogoś obchodzi zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Sally said she doesn't give a s*** what her unfaithful ex-husband does with his time.
 Sally powiedziała, że gówno ją obchodzi, co jej niewierny były mąż porabia.
give a talk viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (conduct a speech or lecture)wykładać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 On Monday I have to give a talk about the work I did over the summer.
give [sth] a try v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (attempt)próbować czegoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spróbować czegoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you've never gone skiing, you should give it a try.
give [sth] a try v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (sample)próbować czegoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spróbować czegoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You shouldn't say you hate sushi without giving it a try first.
give advice v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (suggest or recommend [sth])radzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poradzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
give and take,
give-and-take
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (compromise)kompromis mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Marriage is all about give and take between the partners.
give approval,
give your approval
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(support, endorse [sth])popierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poprzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
give approval for [sth],
give your approval for [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(permit, agree to [sth])zatwierdzać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zatwierdzić coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  udzielać zgody na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  udzielić zgody na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
give as a pretext vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make an excuse of)używać jako pretekst
  użyć jako pretekst
 She gave being tired as a pretext for escaping from the boring party.
give assurance that vtr + n (with clause: guarantee)zapewniać, że ndk. + spój.
  zapewnić, że dk. + spój.
give back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (return: [sth] to [sb])zwracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zwrócić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Did you give me back the pen I lent you?
give birth viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have a baby)rodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  urodzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Sarah gave birth on Tuesday.
give comfort viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (console, reassure)pocieszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pocieszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Religion often gives comfort to people in times of trouble.
give consent viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (agree to [sth])zgadzać się na
  zgodzić się na
 If you're aged 18 or under, your parents or guardians will need to give their consent.
give credence to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accept as the truth)przyjmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You cannot possibly give credence to the word of a man who is a notorious liar!
give [sb] credit,
give [sb] credit on [sth]
vtr + n
(allow delayed payment)tłumaczenie niedostępne
 I soon regretted giving him credit on that purchase.
give [sb] credit for [sth],
give [sb] credit for doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(acknowledge)tłumaczenie niedostępne
 Teresa gave Simon credit for admitting responsibility for the mistake.
give directions viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (describe a route)tłumaczyć dojazd ndk. + m
  wytłumaczyć dojazd dk. + m
 They give directions to tourists looking for the mausoleum.
give directions viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (explain how to do [sth])udzielać wskazówek ndk. + ż, l.mn.
  udzielić wskazówek dk. + ż, l.mn.
 I gave him directions on how to fix the tap but it's still leaking.
give encouragement viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (offer moral support, cheer [sb] on)pocieszać, wspierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pocieszyć, wesprzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Mary always gives encouragement to her students.
give evidence viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (testify in a court of law)świadczyć w sądzie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  poświadczyć w sądzie zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The witness gave evidence that the defendant was indeed guilty of murder.
give ground viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (concede, yield)ustępować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ustąpić zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 He was so stubborn he would never give ground on any argument.
give in viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (surrender, admit defeat)poddawać się ndk. + zaim.
  poddać się dk. + zaim.
 I give in; it's just too difficult.
give in viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (yield to: persuasion, temptation)poddawać się ndk. + zaim.
  poddać się dk. + zaim.
 She always gives in to chocolate after all that dieting.
give information to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (guide, advise)informować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poinformować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The doctor gave information about the outbreak to all the patients who came to see him.
give information to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tell [sth] to: police)donosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  donieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Anyone who can give information to the police on the recent robberies, please contact us right away.
give instruction v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (teach, train)udzielać instrukcji ndk. + ż, l.mn.
  udzielić instrukcji dk. + ż, l.mn.
give it a go exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (try)spróbować tego dk. + zaim.
 Although Brian had never gone kayaking before, he suddenly decided to give it a go.
give it a second thought v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (rethink)przemyśliwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przemyśleć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He dropped what he was doing and went to her without giving it a second thought.
give it up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stop trying) (potoczny)dać sobie z czymś spokój zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 That's never going to work; I'd give it up, if I were you.
Give it up! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (stop trying) (potoczny)Daj sobie spokój! zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Helen is never going to date you--give it up!
give life to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (animate, enliven)ożywiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ożywić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Her presence gave life to the boring party.
give life to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give birth to)rodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  urodzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
give me five interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (congratulatory) (slang)przybij piątkę wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 You passed your driving test? Give me five!
give notice viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (warn, inform)informować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poinformować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I hereby give notice that there is a claim against the property.
give notice vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (quit job)składać wymówienie ndk. + n
  złożyć wymówienie dk. + n
 I've just given notice to the boss that I'm quitting in two weeks.
give off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (emit)wydzielać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wydzielić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She gives off a strong smell of perfume when she passes by.
give off heat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (emit warmth)wydzielać ciepło ndk. + n
  wydzielić ciepło dk. + n
 Traditional incandescent light bulbs give off heat primarily; the light is a by-product.
give or take [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (plus or minus) (potoczny)plus minus coś wyr.
 I've been away from home for three months, give or take a few days.
give or take exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (more or less)mniej więcej przys. + przys.
 My new car cost $900, give or take.
give out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (distribute)wydawać, wydzielać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wydać, wydzielić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The teacher gives out the notes to the students.
give out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (bodily organ: fail)być niewydolnym posił. + przym.
 His heart finally gave out and he died.
give out heat vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (radiate warmth)wydzielać ciepło ndk. + n
  wydzielić ciepło dk. + n
 That little furnace certainly gives out a lot of heat for its size.
give over interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, slang (stop, desist)przestawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przestać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Give over - he's not as bad as that! Give over arguing!
give pleasure viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be enjoyable)sprawiać przyjemność ndk. + ż
  sprawić przyjemność dk. + ż
 A beautiful sunset always gives me pleasure.
give prominence to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stress, highlight)podkreślać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podkreślić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When writing your CV, always give prominence to your strengths and minimize your weak points.
give recognition viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (acknowledge [sth] or [sb] as important)uznawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uznać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This award is to give recognition for all your hard work.
give relief viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (soothe, alleviate: pain, burden, etc.)łagodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złagodzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Take this medicine, it'll you give you some relief.
give rise to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (cause)wywoływać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wywołać coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The lack of food gave rise to riots.
give [sb] a bad name viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (damage [sb]'s reputation)szkalować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oszkalować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You give love a bad name (Bon Jovi, 1986!).
give [sb] a complex viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make [sb] extremely self-conscious)wpędzać kogoś w kompleksy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wpędzić kogoś w kompleksy zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 If you keep mentioning her weight, you'll give her a complex.
give [sb] a good telling-off viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (reprimand [sb] severely)ostro upominać przys. + ndk.
  ostro upomnieć przys. + dk.
 When the boss found out what had happened, Sally was taken into the office and given a good telling-off.
give [sb] a shout out expres US, informal (acknowledge [sb] by name)wołać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zawołać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 During his speech, the student gave a shout out to the teachers who had encouraged him.
give [sb] hell viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (reprimand [sb] severely)ostro upominać przys. + ndk.
  ostro upomnieć dk. + ż
 If you disobey your boss, he will give you hell.
give [sb] help viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (assist [sb])pomagać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pomóc dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
give [sth] up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stop doing, using [sth])przestawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przestać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It'll be hard, but I'm going to try giving up chocolate for Lent.
give support viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (help, assist)pomagać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pomóc dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They asked me to give support to a cause I don't believe in.
give thanks viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be thankful, express thankfulness)być wdzięcznym posił. + przym.
give [sb] the cold shoulder v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (snub)traktować kogoś ozięble nkd. + przys.
  potraktować kogoś ozięble dk. + przys.
 After the incident, they all gave her the cold shoulder.
give [sb] the slip v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (escape from [sb] following you)tłumaczenie niedostępne
give thought to [sth],
give [sth] thought
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(consider)myśleć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pomyśleć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Before planting a tree you need to give thought to what is suitable for your garden.
give up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stop trying)przestawać próbować ndk. + ndk.
  przestać próbować dk. + ndk.
 I gave up going there.
give up hope v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be pessimistic)tracić nadzieję ndk. + ż
  stracić nadzieję dk. + ż
 When looking for a job, the key is not to give up hope.
give up hope of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be resigned)tracić nadzieję ndk. + ż
  stracić nadzieję dk. + ż
 The team never gave up hope of victory.
give warning viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (warn [sb] of [sth] in good time)ostrzegać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ostrzec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Scientists gave warning that the volcano could erupt at any moment, but the local population refused to believe them.
give way viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (driving: yield, give priority to)przepuszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przepuścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Drivers should always give way when there are pedestrians about.
give way viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fall, collapse, break under pressure)upadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  upaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bridge columns couldn't resist the strong current and ended up giving way.
give way to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (driving: yield to, give priority to)przepuszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przepuścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
give way to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give in to: [sb], [sth])ustępować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ustąpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
give your two cents,
give [sb] your two cents
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US, figurative (offer opinion) (przenośny)dodawać trzy grosze zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (przenośny)dodać trzy grosze zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
give your word v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (promise)dawać słowo ndk. + n
  dać słowo dk. + n
 He'll be here! He gave his word!
not give a darn v slang, euphemism (not care) (slang)mieć to gdzieś
 Frankly, I don't give a darn about politics.
not give up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (persevere)nie poddawać się part. + zwr. ndk.
  nie poddać się part. + zwr. dk.
 John got tired in the middle of the race, but he did not give up.
pay heed to [sth],
give heed to [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(take notice of, listen to)zwracać na coś uwagę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zwrócić na coś uwagę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 You need to pay heed to the explanation leaflet before you take the medication.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'give' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: give [presents, gifts, donations], has no give at all, give and [receive, take], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "give" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'give'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.