get

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgɛt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/gɛt/ ,USA pronunciation: respelling(get)


Inflections of 'get' (v): (⇒ conjugate)
gets
v 3rd person singular
got
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
getting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
got
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US & UK)
gotten
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (Mainly US)
Na tej stronie: get, gotten
'get' jest alternatywnym terminem dla 'gotten'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (obtain)dostać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  zdobyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  kupić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We need to get some beer somewhere.
 Musimy zdobyć skądś piwo.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (receive)dostawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dostać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Did you get the message I sent you?
get vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (buy)kupić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'm just going to get some more milk.
 Idę kupić trochę więcej mleka.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (illness: catch) (potoczny)złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (potoczny)nabawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He got the flu and had to stay at home.
 Złapał grypę i musiał zostać w domu.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (fetch)przynosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przynieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'll get another plate for you.
get vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (persuade)nakłonić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I got him to give me a pay rise.
 Nakłoniłem go, żeby dał mi podwyżkę.
get viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (arrive)przychodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When will we get there?
 Kiedy tu przyjdziesz?
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (understand)rozumieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrozumieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (potoczny)łapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (slang)czaić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Do you get what I'm saying?
 Rozumiesz, co mówię?
get to do [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (have the opportunity)móc ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  mieć okazję coś zrobić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I get to go to Paris this summer.
 Mogę jechać do Paryża tego lata.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
get viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (become)stawać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  stać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  robić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zrobić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He got better once he took the medicine.
get viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US, slang (go away) (potoczny)Wynocha! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Get! You dumb animal.
get doing viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (start)zaczynać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zacząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's get painting, before it's too dark for us to see what we're doing.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Zacznijmy robić pracę domową teraz, żeby później wyjść na dwór.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (prepare)przygotowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przygotować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'll get dinner if you lay the table.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (earn, win)dostawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dostać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I got an A in Spanish.
get [sth] done vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (arrange or cause to have)zrobić coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I need to get my car fixed.
 Muszę naprawić mój samochód.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (attract)przyciągać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyciągnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She always gets all the attention.
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (reach)kontaktować się z kimś zwr. ndk. + przyim.
  skontaktować się z kimś zwr. dk. + przyim.
 You can get me by telephone or e-mail.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (hear)dosłyszeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Sorry, I didn't get that. What did you say?
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (receive as punishment)dostawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dostać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He got 10 years for armed robbery.
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (touch emotionally) (przenośny)dotykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)dotknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 That film gets me every time.
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (hit)trafiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  trafić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bullet got him in the stomach.
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (have revenge on) (potoczny)dorwać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'll get you for that!
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (bother) (przenośny)gryźć kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 What gets me about the film is why he never comes back.
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (capture) (potoczny)dopadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)dopaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The police got him in the end.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (ruin, destroy) (przenośny, potoczny)dobierać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  (przenośny, potoczny)dobrać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
 Rust got my car.
have got to do [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (must)musieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
Uwaga: only in present perfect
 I have got to leave now.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
gotten,
get
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
US (get: past participle)tłumaczenie niedostępne
 Nate hasn't gotten past the first level yet.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
get | gotten
AngielskiPolski
get about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (travel frequently or widely)podróżować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
get about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (walk, move around)poruszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Though 98 years old, my grandfather still gets about like he was half that age.
get ahead vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (be successful)posuwać się naprzód zwr. ndk. + przys.
  posunąć się naprzód zwr. dk. + przys.
 In order to get ahead in business you need to be assertive.
get ahead vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (gain advantage)posuwać się naprzód zwr. ndk. + przys.
  posunąć się naprzód zwr. dk. + przys.
 The company got ahead by adopting a new business model.
get ahead vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, informal, figurative (save money)posuwać się naprzód zwr. ndk. + przys.
  posunąć się naprzód zwr. dk. + przys.
get along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be friends)być na dobrej stopie
 My friends and I get along very well.
get along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (cope)radzić sobie ndk. + zaim.
  poradzić sobie dk. + zaim.
 After she went blind, it took her a long time to learn how to get along without vision.
get along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (progress)postępować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  postąpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 In my profession, you aren't going to get along without the support and help of more experienced people.
get along with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be friends)dobrze się dogadywać przys. + zwr. ndk.
 I get along very well with my mother-in-law.
get along without [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (not need)radzić sobie bez zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  poradzić sobie bez zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I can get along without luxuries in this economy.
get around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (circulate) (potoczny)kręcić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  krążyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 When word got around that she was baking cookies, all the children appeared at her door.
get around to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (find time)zabierać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  zabrać się do czegoś zwr. dk. + przyim.
 Bill eventually got round to the washing-up.
get around to doing [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (find time)zbierać się do robienia czegoś zwrot zwr. ndk.
  zebrać się do robienia czegoś zwrot zwr. dk.
 One of these days, I will get around to making the trip to Paris.
get [sth] back,
get [sth] back from [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(have [sth] returned)dostawać z powrotem zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  dostać z powrotem zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I took my watch to be repaired and I get it back on Tuesday.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
get | gotten
AngielskiPolski
as … as all get out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extremely)ogromnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 What? That's silly as all get out! You can't grow bananas in the desert.
come and get v (fetch)przynosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przynieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you want it come and get it, but you better hurry 'cause it's goin' fast.
come to grips with,
get to grips with
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (understand)rozumieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrozumieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 One must read a work of philosophy several times in order to come to grips with it.
easy to get along with adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (affable)łatwy we współżyciu wyr.
 Jim is a friendly guy who is easy to get along with.
find your bearings,
get your bearings
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(orient yourself)orientować się w terenie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 In the dark forest, the search party had trouble getting their bearings.
get a foothold v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (find secure place for feet when climbing)znaleźć punkt oparcia zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 After falling halfway down he was able to get a foothold and begin climbing again.
get a foothold v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (establish yourself) (przenośny)zapuszczać korzenie ndk. + m, l.mn.
  zapuścić korzenie dk. + m, l.mn.
  znajdować punkt zaczepienia zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  znaleźć punkt zaczepienia zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 She got a foothold in the theatrical world when, as an understudy, the leading lady fell ill.
get a glimpse of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (catch sight of briefly)zerkać na ndk. + przyim.
  zerknąć na dk. + przyim.
 The fans crowded around the door to get a glimpse of the athletes leaving the stadium.
get a grip v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (regain self-control) (potoczny)brać się w garść zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wziąć się w garść zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 It's time to stop panicking and get a grip. He's too nervous; he needs to get a grip.
get a grip! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" figurative, slang (you are overreacting! control yourself) (potoczny)weź się w garść wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 It's nothing to get so worked up about – just get a grip!
get a grip on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (start to understand) (potoczny, przenośny)chwytać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  chwycić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I would love to get a grip on basic physics.
get a haircut v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (have hair trimmed)chodzić do fryzjera zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść do fryzjera zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 It was his brother's wedding, so he decided to get a haircut for the occasion.
get a hold of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (grasp)chwytać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  chwycić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Get a firm hold of the load and make sure it is not too heavy before you lift.
get a job v informal (find employment)znajdź sobie pracę
 I need to get a job that pays well.
get a kick out of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (enjoy, take pleasure in)emocjonować się czymś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  (slang)jarać się czymś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 She gets a kick out of watching talking animal videos.
get a life interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (expressing contempt)weż się w garść
 Anyone spending time filling out too many of these sentences needs to get a life.
Get a load of this/that/him/her! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (look at that)Popatrz no! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
get a loan viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (enter a contract to borrow money)brać pożyczkę ndk. + ż
  wziąć pożyczkę dk. + ż
 If we can't pay rent come August we may have to get a loan.
get a response viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (receive a reply)otrzymywać odpowiedź ndk. + ż
  otrzymać odpowiedź dk. + ż
 I sent several emails but never did get a response.
get a response viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be acknowledged by words, gesture)otrzymywać odpowiedź ndk. + ż
  otrzymać odpowiedź dk. + ż
get a rise out of [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (provoke: [sb])denerwować kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zdenerwować kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He's just making faces to get a rise out of you.
get a thrashing,
take a thrashing
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (be beaten physically)dostawać lanie ndk. + n
  dostać lanie dk. + n
 Petros regularly took a thrashing from his violent father.
get a whiff of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (smell) (potoczny)niuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyniuchać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Did you get a whiff of that new perfume she is wearing?
get a whiff of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (detect) (potoczny)niuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyniuchać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Did you get a whiff of the hostility in that meeting?
get above [sth] vi + prep (surpass)przekraczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekroczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Melinda worked hard to get above the minimum academic requirements for university.
get above [sth] vi + prep (be over [sth])być powyżej posił. + przys.
 We should get above 5,000 feet before we make camp.
get acquainted with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (familiarize oneself with, get to know)zaznajamiać się z ndk. + przyim.
  zaznajomić się z dk. + przyim.
 You'd better get acquainted with new computers if you want to keep your job.
get across vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (convey)przekazywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekazać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He tried to get his point across but it was so convoluted, no one could understand.
get ahead of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go faster than, beat)przeganiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przegonić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He ran faster and got ahead of his sister just as they reached the car.
get along interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (go away) (slang)zmywaj się wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Why are you still here? Get along with you!
get an earful v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (be reprimanded) (potoczny, przenośny)usłyszeć kazanie dk. + n
 Tony got an earful from the boss when he arrived late for work.
get angry vi + adj (lose temper)gniewać się ndk. + zaim.
  rozgniewać się dk. + zaim.
 I get angry when people are rude and obnoxious.
get around viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (travel, move about)podróżować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I certainly get around a bit on my job because, this year, I've had to go to Korea, Australia, Turkey and South Africa.
get around vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (circumvent, avoid)unikać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uniknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You can't get around the problem by pretending it doesn't exist.
get at vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (intend to say, imply)kierować do ndk. + przyim.
  skierować do dk. + przyim.
 I don't understand what you are getting at.
get at vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (upset by targeting for criticism) (potoczny)naskakiwać na ndk. + przyim.
  naskoczyć na dk. + przyim.
 I hate him; he's always getting at me.
get at vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (influence [sb] illegally)tłumaczenie niedostępne
 All the evidence is against us, we'll have to see if we can get at the jury.
get away viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go on holiday)wyjeżdżać na urlop
  wyjechać na urlop
 I have been working late all week and need to get away this weekend.
get away interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, slang (you're joking!)żartujesz!
 You called her! Get away man.
get away viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (escape)uciekać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uciec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I was almost mugged but I managed to get away.
get away from vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (escape, evade)uciekać z ndk. + przyim.
  uciec z dk. + przyim.
 It's great to get away from London sometimes.
get away with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (escape punishment for)unikać kary ndk. + ż
  uniknąć kary dk. + ż
 The murderer got away with his hideous crime.
get away with murder v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (never be punished)uchodzić płazem ndk. + m
  ujść płazem dk. + m
 Somehow Joe always seems to get away with murder.
 Wygląda na to, że Joemu zawsze wszystko jakoś uchodzi płazem.
get back viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (return)wracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powracać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I visited my Aunt in Greece last year and I can't wait to get back!
get back at vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take revenge on)mścić się na ndk. + przyim.
  zemścić się na dk. + przyim.
 He wanted to get back at them for making his life miserable.
get back in shape v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (regain fitness)poprawiać kondycję ndk. + ż
  poprawić kondycję dk. + ż
 I bought a gym membership to get back in shape.
get back on track v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (regain focus) (przenośny)wrócić na właściwe tory zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
get back to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (resume)powracać do ndk. + przyim.
  powrócić do dk. + przyim.
 I'd love to talk more but I have to get back to my work now.
get back to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (return to, go back to)powracać do ndk. + przyim.
  powrócić do dk. + przyim.
 It would be nice to get back to my hometown one day.
get beaten up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (suffer a physical beating)zostawać pobitym ndk. + przym.
  zostać pobitym dk. + przym.
 From his black eye and bloody nose, everyone knew he'd gotten beaten up good in the fight.
get behind v informal (support [sth])popierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poprzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you promise not to change your mind, I'll get behind your efforts to clean up the park.
get better vi + adj (recover)czuć się lepiej zwr. ndk. + przys.
  poczuć się lepiej zwr. dk. + przys.
 I'm sorry you are sick and I hope you get better soon.
get better vi + adj (improve) (w grze)robić postępy ndk. + m, l.mn.
  zrobić postępy dk. + m, l.mn.
  (jakość)polepszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  polepszyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 You will get better at chess if you practice. Canadian wine is getting better every year.
get bigger vi + adj (grow taller)powiększać się, rosnąć zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  powiększyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 When you get bigger, you'll be able to ride a two-wheeler.
get bigger vi + adj (become larger)powiększać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  powiększyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
get bogged down in/by [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (stuck: in activity, etc.)utknąć w czymś dk. + przyim.
  utknąć na czymś dk. + przyim.
 I thought I would be able to leave early, but I got bogged down by paperwork.
get bogged down v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stuck: in mud)utknąć w czymś dk. + przyim.
  zakopać się w czymś zwr. dk. + przyim.
 Once again the car got bogged down in the mud.
get bogged down in debt v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (owe money)zadłużać się ndk. + zaim.
  zadłużyć się dk. + zaim.
 Neil found himself getting bogged down in debt.
get bored vi + adj informal (lose interest)nudzić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  znudzić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 At the beginning of school, he's usually fascinated, but he gets bored within a week.
get busy viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (hurry up and do [sth])tłumaczenie niedostępne
 It's five o'clock and you still haven't done your chores? You'd better get busy!
get by viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cope, manage)radzić sobie ndk. + zaim.
  poradzić sobie dk. + zaim.
 The older couple had learned to get by on their small retirement income.
get by in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make oneself understood in: a foreign language)tłumaczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wytłumaczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My French is really hopeless so I was glad to discover that I could get by in simple English in Paris.
get carried away v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be overexcited)zapominać się ndk. + zaim.
  zapomnieć się dk. + zaim.
 She gets carried away at Christmas, and spends too much money on everything.
get carried away with [sth],
get carried away by [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (be overcome with excitement) (przenośny)dawać się ponieść zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  dać się ponieść zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Mark got carried away with all the excitement and nearly fainted. Sophia got carried away by the emotion of the occasion and burst into tears.
get caught viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (be discovered doing [sth])być złapanym posił. + przym.
 He got caught smoking and was grounded for a week. She got caught sneaking back into the house last night.
get changed viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (put on different clothes)przebierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przebrać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 It's time to get changed for the party.
get close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time: approach)zbliżać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zbliżyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Christmas is getting close again.
get close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move very near)zbliżać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zbliżyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He got so close I could see every blackhead on his face.
get closer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time: approach)nadchodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nadejść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 As the day got closer I began to worry.
get closer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move nearer)zbliżać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zbliżyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 As they got closer I could see that they weren't soldiers.
get completely hooked on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (become addicted to)uzależniać się od zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  uzależnić się od zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 He'd gotten completely hooked on the new video game.
get confused viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become mentally disordered)tłumaczenie niedostępne
 Speak to him slowly; he gets confused very easily.
get confused vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fail to distinguish between)nie rozróżniać pomiędzy
  nie rozróżnić pomiędzy
get confused with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (mistake for, fail to distinguish from)mylić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pomylić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I always get Greta confused with Verna, they look so much alike.
get confused with viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be mistaken for)być branym za zwrot posił.
  być wziętym za zwrot posił.
 I always get confused with my sister who is also a brunette and the same height as me.
get cracking with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (start [sth] now)zabierać się do roboty zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zabrać się do roboty zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Ollie got cracking with putting up the wallpaper.
get cross viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (become angry)złościć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zezłościć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The mother got cross with her insolent teenage son and didn't allow him to go out with his friends.
get dirty viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become soiled)brudzić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zabrudzić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Don't wear white shoes in the rain or they will get dirty.
get dirty viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (perform sexual acts)tłumaczenie niedostępne
 After the kids go to bed we can open a bottle of wine and get dirty!
get [sth] done v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (accomplish [sth])zrobić coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The layoff will give me some time to get something done around the house.
get down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (dismount or get off)zsiadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zsiąść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The truck driver got down from his cab to inspect the tires.
get down on your knees viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literal (kneel)klękać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  klęczeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She got down on her knees to find her earring.
get down on your knees viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (beg)błagać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I wouldn't lend him my car even if he got down on his knees and begged.
get down to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (start seriously)zaczynać na poważnie
  zacząć na poważnie
 Let's get down to business.
get down to brass tacks v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (discuss essentials)zacząć mówić do rzeczy zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Thank you all for coming to this emergency meeting; now, let's get down to brass tacks.
get down to business,
get down to work
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(start now)zabierać się do pracy zwrot zwr. ndk.
  zabrać się do pracy zwrot zwr. dk.
 We need to get down to business if we hope to finish this today.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'get' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: can I get a [coffee, latte]?, get [coffee, dinner, ice cream], can I get you [anything, a drink]?, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "get" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'get'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.