garden

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgɑːrdən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈgɑrdən/ ,USA pronunciation: respelling(gärdn)

Na tej stronie: garden, yard
'garden' jest alternatywnym terminem dla 'yard'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'garden' is an alternate term for 'yard'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plot: flowers)ogród mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I've planted some tulips in the garden in front of the house.
 Zasadziłem kilka tulipanów w ogrodzie przed domem.
garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plot: vegetables)ogródek warzywny m + przym.
 These onions are from the garden in my backyard.
 Te cebule są z ogródka warzywnego, który mam w ogrodzie.
garden,
US: lawn,
yard
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (area outside house)ogród mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  ogródek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 My house has a small garden where Lily and Kyle like to play.
garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often pl (park)ogrody m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
  park mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Kensington Garden is a lovely oasis in the city.
garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (botanic park)ogród mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 On Saturdays we go for a walk in this garden, which is famous for its collection of rare plants.
garden viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cultivate plants)uprawiać ogród ndk. + m
 She gardens for fun.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (fertile area) (przenośny)ogród mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The soil in Virginia is so rich, it's a veritable garden.
garden [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cultivate flowers)uprawiać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He gardens only roses.
garden [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cultivate vegetables)uprawiać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 You may garden root crops and lettuce.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
yard,
UK: garden
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (around house)ogród, ogródek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  podwórze, podwórko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The kids were playing in the yard.
yard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (0.9144 meters)jard mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The postbox is 100 yards down the road.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
yard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (paved area)podwórko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The house doesn't have a garden, but it does have a small yard.
yard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (commerce: open area)plac mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The factory boss told the workers to put the old machinery out in the yard to make room for the new equipment.
yard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agricultural)podwórze nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The groom walked across the yard to the stables.
yard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (station storage area)magazyn mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The unused trains stood in the yard.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
garden | yard
AngielskiPolski
back yard,
backyard (US),
back garden (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(rear garden)ogród z tyłu domu wyr.
 They sit in the backyard and read all summer.
beer garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pub's outdoor area)ogródek piwny m + przym.
botanical garden,
botanic garden
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(where plants are cultivated)ogród botaniczny m + przym.
 Orchids are in full bloom now at the botanical garden.
garden hose nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tube for spraying plants with water)wąż ogrodowy m + przym.
 I have to attach the garden hose to the outdoor tap in order to water my garden.
garden path nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paved walkway)alejka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He failed to notice the bright flowers as he walked down the cool garden path.
lead [sb] down/up the garden path v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (deceive) (przenośny)wyprowadzać w pole zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyprowadzić w pole zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I never suspected he was just leading me down the garden path.
ornamental garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (landscaped and cultivated area)ogród ornamentalny m + przym.
 The Moorish ornamental garden at the Alhambra Palace is one of the most-visited sites in Europe.
rock garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rockery)ogród skalny m + przym.
 These plants are suitable for rock gardens.
rose garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (where roses are grown)ogród różany m + przym.
 Charles and Lavinia met secretly in the rose garden.
tea garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outdoor tearoom)ogród herbaciany m + przym.
vegetable garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (allotment, kitchen garden)ogród warzywny m + przym.
 I'm growing tomatoes, snap peas, and squash in my vegetable garden.
zoological garden nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. formal (zoo, animal park)ogród zoologiczny m + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'garden' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: garden for [fun, a hobby], a [flower, vegetable, kitchen, herb, rose] garden, a garden [hoe, shovel, till], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "garden" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'garden'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.