frozen

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfrəʊzən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈfroʊzən/ ,USA pronunciation: respelling(frōzən)

From the verb freeze: (⇒ conjugate)
frozen is: Click the infinitive to see all available inflections
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: frozen, freeze

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
frozen adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not liquid)zamrożony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Jared waited until the ice cream was frozen.
frozen adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (very cold)lodowaty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Kate wandered over the frozen landscape.
frozen adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (not changing)niezmienny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Mark had a frozen smile on his face.
frozen adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (assets)zamrożony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 All of the politician's assets were frozen when he was arrested for human rights abuses.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
frozen adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (preserved)mrożony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Jared added some frozen spinach to the stew.
frozen adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not moving)nieruchomy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  zastygły w bezruchu wyr.
 The child was frozen with terror in the dark.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
freeze vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (turn sthg solid)mrozić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamrozić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
freeze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn to ice)mrozić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zamrozić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The water froze in the ice cube tray.
freeze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (feel very cold)marznąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamarzać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Why is the air conditioning so strong? I'm freezing!
freeze,
freeze to death
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
figurative (person: get very cold)marznąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Kate's friend was taking ages to open the door. "Hurry up," Kate shouted. "Let me in before I freeze!"
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
freeze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (halt, stop)zatrzymanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  zastopowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
freeze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (computer)zawieszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zawiesić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Tom's computer froze while he was trying to finish his homework.
freeze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn solid)zamrażać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zamrozić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The carbon dioxide froze into dry ice.
freeze vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (spending, hiring)blokować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zablokować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
freeze [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (preserve)zamrażać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamrozić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Susan froze the extra vegetables from her garden.
freeze [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (prevent change)zamrażać, mrozić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamrozić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The government froze interest rates to prevent a market collapse.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
frozen | freeze
AngielskiPolski
frozen custard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dessert similar to ice cream)morżony sos, mrożony krem przym. + m
frozen dessert nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ice cream, sorbet, etc.)mrożony deser przym. + m
frozen food section nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (freezer aisle in supermarket)sekcja mrożonek ż + ż, l.mn.
 If you can't find fresh turnips in the produce section, try the frozen food section.
frozen foods nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (food products stored in a freezer)żywność mrożona ż + ż
 Frozen foods don't last forever; they should be used within a certain period of time.
frozen out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (excluded)zamrożony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He knew it was time to resign after he was frozen out on the big decision.
frozen solid adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (completely frozen)zamarznięty na kość wyr.
 The lake was frozen solid, so it was safe to go skating.
frozen stiff adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (feeling very cold)zamarznięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I don't know about you, but I'm frozen stiff!
frozen stiff adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." literal (rigid because frozen)zamarznięty na kość wyr.
 The moose had died last night and was frozen stiff.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'frozen' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a frozen [lake, pond, river, puddle], frozen water, the [water, lake] is frozen, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "frozen" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'frozen'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.