freeze

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfriːz/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/friz/ ,USA pronunciation: respelling(frēz)

Inflections of 'freeze' (v): (⇒ conjugate)
freezes
v 3rd person singular
freezing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
froze
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
frozen
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: freeze, froze
'freeze' jest alternatywnym terminem dla 'froze'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'freeze' is an alternate term for 'froze'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
freeze vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (turn sthg solid)mrozić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamrozić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
freeze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn to ice)mrozić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zamrozić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The water froze in the ice cube tray.
freeze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (feel very cold)marznąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamarzać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Why is the air conditioning so strong? I'm freezing!
freeze,
freeze to death
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
figurative (person: get very cold)marznąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Kate's friend was taking ages to open the door. "Hurry up," Kate shouted. "Let me in before I freeze!"
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
freeze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (halt, stop)zatrzymanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  zastopowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
freeze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (computer)zawieszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zawiesić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Tom's computer froze while he was trying to finish his homework.
freeze viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn solid)zamrażać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zamrozić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The carbon dioxide froze into dry ice.
freeze vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (spending, hiring)blokować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zablokować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
freeze [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (preserve)zamrażać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamrozić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Susan froze the extra vegetables from her garden.
freeze [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (prevent change)zamrażać, mrozić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamrozić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The government froze interest rates to prevent a market collapse.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
froze,
freeze
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
(freeze: simple past)tłumaczenie niedostępne
 The water droplets froze within minutes in the frigid air.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
freeze | froze
AngielskiPolski
freeze up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (computer: stop functioning)zawieszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zawiesić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 In the middle of the job the computer froze up and I had to reboot; fortunately I had a back-up of my work.
freeze up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (actor: have stage-fright)zastygać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zastygnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When he first walked onto the stage, he froze up and couldn't say a word.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
freeze | froze
AngielskiPolski
deep freeze,
deep-freeze
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cold storage unit)zamrażarka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 She killed her husband and put his body in the deep freeze.
deep freeze,
deep-freeze
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(keep in cold storage)zamrażać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamrozić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Did you know you can deep freeze a loaf of bread and it will keep for ages?
freeze out,
freeze-out
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(exclude: [sb])wyłączać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyłączyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
Uwaga: hyphen used when term is a noun
 She wanted to be a member of that popular group, but they froze her out.
freeze over viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be frozen on the surface)zamarzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamarznąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
freeze to death v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (die of extreme cold)zamarzać na śmierć zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zamarznąć na śmierć zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 It's so cold out here I think I'm going to freeze to death.
price freeze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temporary fixing of prices)zamrożenie cen n + ż, l.mn.
 The Department of Trade and Industry imposed a price freeze on basic commodities.
wage freeze nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (earnings fixed at current amount)zamrożenie płac n + ż, l.mn.
 Management imposed a wage freeze for the year.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'freeze' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: is in deep freeze, it's a deep freeze out there, the big freeze of '78, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "freeze" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'freeze'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.