fold

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfəʊld/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/foʊld/ ,USA pronunciation: respelling(fōld)


Na tej stronie: fold, -fold

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
fold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crease)fałda, zakładka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  zagięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Crumbs from Peter's lunch got stuck in the folds of his shirt.
fold vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (crease, double over)składać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
fold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal, figurative (business; fail)zamykać się, zwijać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zamknąć się, zwinąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The company folded because of the recession.
fold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (give in)poddać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  (przenośny)ugiąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Alison was determined to get her way, so Karen folded in the end.
fold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (poker: quit)pasować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spasować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Richard decided to fold rather than to risk all of his money.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
fold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sheep pen)owczarnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The shepherd found the lamb and returned it to the fold.
fold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (church) (przenośny: Kościół)owczarnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (przenośny: Kościół)łono Kościoła n + m
 The preacher tried to bring new converts into the fold.
fold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (close)zostać zamkniętym dk. + przym.
  (przedstawienie)być wystawianym po raz ostatni zwrot posił.
 The show is due to fold next week.
fold [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bird, insect: wings)składać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bird landed and folded his wings.
fold [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hug)obejmować, tulić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  objąć, utulić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Sarah's mother folded her into an embrace.
fold [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (bring to a close) (przedstawienie)skończyć wystawiać dk. + ndk.
 We're folding the play at the end of the season.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
fold | -fold
AngielskiPolski
fold up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, figurative, informal (break down) (potoczny)załamywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  załamać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Jim folded up when the prosecutor discredited his story.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
fold | -fold
AngielskiPolski
-fold,
fold
suffixsuffix: Added to end of word stem--for example, friendless = friend+less.
(multiplied by, times) (przyrostek: przymiotnik)-krotny przyr.przyrostek: Cząstka słowotwórcza występująca po rdzeniu wyrazu (np. automatyka, nauczycielka)
  (przyrostek: przysłówek)-krotnie przyr.przyrostek: Cząstka słowotwórcza występująca po rdzeniu wyrazu (np. automatyka, nauczycielka)
 For example: threefold, three-fold
 Na przykład: trzykrotny
 Na przykład: trzykrotnie
-fold,
fold
suffixsuffix: Added to end of word stem--for example, friendless = friend+less.
(having stated number of parts)-częściowy przyr.przyrostek: Cząstka słowotwórcza występująca po rdzeniu wyrazu (np. automatyka, nauczycielka)
 For example: fivefold, five-fold
 Na przykład: pięcioczęściowy
fold down vi + adv (furniture: lower for use)składać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  złożyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Behind this wall panel is a bed that folds down at night.
fold down vi + adv (furniture: become flat)składać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  złożyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The seat backs fold down to create more room in the car.
fold [sth] down,
fold down [sth]
vtr + adv
(furniture: lower for use)składać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 On the plane, he folded down the arm rests and fastened his seat belt.
fold-down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (furniture: convertible)składany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He put a fold-down craft table in the children's room.
fold in half v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (bend over on itself)składać na pół
  złożyć na pół
 The table folds in half to make it more portable.
fold [sth] over vtr + adv (bend [sth] onto itself)składać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
fold [sth] up,
fold up [sth]
vtr + adv
(make smaller by creasing)składać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Roger folded up the piece of paper and put it in his pocket.
fold [sth] up,
fold up [sth]
vtr + adv
(collapse for portability)składać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Fold up the table and put it in the truck, please.
fold up vi + adv (collapse, flatten)składać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  złożyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The chair folds up for easy storage.
return to the fold v figurative (come back home)wracać do domu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wrócić do domu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 My Mormon friend enjoyed several years of hard partying before moving home and returning to the fold.
threefold,
three-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having three parts)potrójny, trzykrotny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The problem is threefold, so it cannot be solved easily.
threefold,
three-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(treble, triple)potrójny, trzykrotny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 There was a threefold increase in sales last month.
threefold,
three-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(three times as much)potrójnie, trzykrotnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The size of the student body has increased threefold in the past twenty years.
twofold,
two-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having two parts)dwuczęściowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
twofold,
two-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(doubly, by two)dwukrotnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 They hope to increase their profits twofold.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'fold' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [ten] -fold [increase, decrease] (in), crease the fold [well, tightly, sharply], a [tight, sharp] fold, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "fold" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'fold'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.