flipping

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈflɪpɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(fliping)

From the verb flip: (⇒ conjugate)
flipping is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: flipping, flip

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
flipping adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, slang, euphemism (intensifier: damned)cholerny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The flipping cat keeps tripping me up!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
flip vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (turn over)obracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obrócić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
flip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gymnastics: head-over-heels)koziołek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Erin did a flip as she came off the bars and stuck the landing.
flip vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (coin)rzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
flip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn over)obracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  obrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Kate flipped onto her back.
flip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of turning over)obrót mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The fish did a flip in the water and swam away.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
flip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (gym: turn head over heels)robić przewrót ndk. + m
  zrobić przewót dk. + m
 Richard flipped twice before landing.
flip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, slang (go insane)wariować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zwariować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Ryan completely flipped and attacked his stepfather.
flip,
flip out
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
figurative, slang (get upset, angry)mało nie oszaleć zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Ben flipped when his friend tattled on him.
flip vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (throw)rzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podrzucać, przerzucać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "flipping" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'flipping'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.