WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

fixed charge


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "fixed" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: charge
Na tej stronie: fixed, fix

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
fixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not movable)przymocowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The speed of light in a vacuum is fixed.
fixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not variable)stały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The interest rate on the mortgage was fixed.
fixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (repaired)naprawiony, zreperowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Tom's broken down car was fixed when he came home on his birthday.
fixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." colloquial (result prearranged) (potoczny)ustawiony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It was clearly a fixed game; there's no way that team won fairly!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
fixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." euphemism (animal: neutered)wysterylizowany, wykastrowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Kate made sure her dog was fixed before she adopted him.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mend, repair)naprawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  naprawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He fixed his bike with some small tools.
 Naprawił swój rower jakimiś małymi narzędziami.
fix [sth] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attach)przymocowywać coś do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przymocować coś do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Let me fix this poster to the wall.
fix [sth],
fix [sth] at [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(price: set)ustalać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ustalić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We fixed the price at nineteen dollars each.
 Ustaliliśmy cenę po dziewiętnaście dolarów za każdy.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (meal, food: prepare)przygotowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przygotować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She fixed the meal for the children.
 Przygotowała posiłek dla dzieci.
fix [sth],
fix [sth] on [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(attention: direct)skupiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skupić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Now fix your attention on the tallest player.
 Teraz skup swoją uwagę na najwyższym zawodniku.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (artificially ensure result) (potoczny)ustawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)ustawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The election was fixed, and the government candidate won easily.
fix [sth],
fix [sth] on [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(hold steady)skupiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skupić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The optometrist told him to fix his eyes on the dot on the wall.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make permanent)utrwalać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  utrwalić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We use this chemical to fix the colours in the T-shirt.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
fix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (repairs)naprawa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The fix had not lasted long, and the car was back in the repair shop.
fix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (drugs) (slang)działka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The addict got his fix from cocaine.
fix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (bribery) (potoczny)łapówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The mafia arranged the fix for the boxing match.
fix viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become solid)tężeć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  stężeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The gelatine fixes in one hour.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (adjust, touch up)poprawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poprawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let me fix my make-up and we can go.
fix [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (take revenge on) (potoczny)dowalać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)dowalić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He is going to fix you right when he finds out about this!
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (neuter)kastrować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykastrować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  sterylizować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wysterylizować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Yes, all the dogs have been fixed so they won't have any puppies.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
fixed | fix
AngielskiPolski
fixed assets nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (capital holdings: property, etc.)majątek trwały m + przym.
 His wealth was completely tied up in fixed assets.
fixed cost nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (set price, set fee)ustalone opłaty przym. + ż, l.mn.
 The storekeeper couldn't cover his main fixed cost, rent on his building, so he was forced to go out of business.
fixed income,
fixed-income
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(with a set rate)stały dochód przym. + m
 The fixed-income housing was rent controlled at a low price.
fixed price nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cost set in advance)ustalona cena przym. + ż
 In general, department stores sell goods at fixed prices.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "fixed charge" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'fixed charge'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.