'five o'clock' jest alternatywnym terminem dla 'five'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 5)pięć licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 Two and three make five.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 5 o'clock)piąta licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 It's five already? I should go home soon.
 Już piąta? Powinienem wkrótce iść do domu.
five,
5
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(5 in number)pięć licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
  pięciu licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
  pięcioro licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 There are five people in there.
 Jest tam pięć osób.
five,
5
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(5 years of age) (lat)pięć licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 My daughter is five today!
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(musical group of 5)kwintet mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The five have been playing music together for over a year.
five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (card or die)piątka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Three fives beat her two kings.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, Can, AU, informal (paper money: bill worth 5 dollars) (potoczny)piątka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Do you have a five that you can lend me? I need some money for lunch.
 Masz piątkę, żeby mi pożyczyć? Potrzebuję trochę pieniędzy na obiad.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(group of 5)pięciopak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 They supply the pens in a plastic packet and sell them in fives.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
fifty-five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 55)pięćdziesiąt pięć licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
fifty-five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (55 of [sth])pięćdziesiąty piąty licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
fifty-five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (55 years old)pięćdziesiąt pięć licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
five hundred nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 500)pięćset licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 The child proudly announced that she could count to five hundred.
five hundred,
500
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(500 in number)jedna pięćsetna licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 I need five hundred dollars to fix my car.
five senses nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (sight, hearing, smell, touch, taste)pięć zmysłów licz. + m, l.mn.
 Nature provides endless banquets for our five senses.
five stars nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (highest rating)pięciogwiazdkowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
five-dollar bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, Can (banknote: $5)banknot pięciodolarowy m + przym.
 I paid for my lunch with a five-dollar bill.
five-o'clock shadow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (stubble on a man's chin)tłumaczenie niedostępne
 My beard grows so quickly that I always have a five o'clock shadow by lunchtime.
forty-five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 45)czterdzieści pięć licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
forty-five,
45
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(45 in number)czterdzieści pięć licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 He claimed he could live without food or water for forty-five days. The record was designed to be played at forty-five revolutions per minute.
forty-five,
45
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(45 years of age)czterdzieści pięć lat licz. + m, l.mn.
 He couldn't believe he would be forty-five on his next birthday.
give me five interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (congratulatory) (slang)przybij piątkę wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 You passed your driving test? Give me five!
high five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (hand-slapping gesture) (slang)piątka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Great job on the playing field! Give me a high five!
seventy-five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (75 of [sth])siedemdziesiąt pięć licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 There were seventy-five houses in the street.
seventy-five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 75)siedemdziesiąt pięć licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 His address is seventy-five Maple Avenue.
seventy-five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (75 years of age)siedemdziesiąt pięć licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 He is seventy-five.
thirty-five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (35: of [sth])trzydzieści pięć licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 The posted speed limit is 35 miles per hour.
thirty-five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 35)trzydzieści pięć licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 Thirty-five is my lucky number.
thirty-five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (35 years old)trzydzieści pięć licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 As of today, my brother is thirty-five.
twenty-five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 25)dwadzieścia pięć licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
twenty-five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (25 years old)dwadzieścia pięć lat
twenty-five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (25: of [sth])dwadzieścia pięć licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
twenty-five cents nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (coins worth quarter of a dollar)dwadzieścia pięć centów
 One quarter equals 25 cents.
twenty-five percent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a quarter)dwadzieścia pięć procent
 Twenty-five percent is a quarter of one hundred.
twenty-five percent,
25 percent,
25%
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(a quarter: of [sth])dwadzieścia pięć procent
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "five o'clock" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'five o'clock'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.