WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

fitted carpet


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "fitted" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: carpet
Na tej stronie: fitted, fit

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
fitted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clothing)dopasowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Paul wore a fitted shirt.
fitted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (carpet: wall to wall) (wykładzina)dywanowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  na wymiar przyim. + m
 The floor was covered with a fitted carpet.
fitted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sheet: elasticated) (prześcieradło)z gumką przyim. + ż
 John's bed sheet was fitted.
fitted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (made to shape)dopasowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The carpenter made a fitted cupboard to fill the space.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
fit [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clothing)pasować na kogoś ndk. + przyim.
 Does this shirt fit you, or is it too big?
 Czy ta koszula na ciebie pasuje, czy jest zbyt duża?
fit viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (clothing)pasować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 My shoes don't fit any more.
fit viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have correct dimensions)pasować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The part won't fit because it's the wrong size.
fit in [sth],
fit into [sth]
vi + prep
(have correct dimensions)mieścić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zmieścić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 That table does not fit in the small room.
fit adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sb]: in good shape)sprawny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  w dobrej formie wyr.
 She goes to the gym every day and is very fit.
 Chodzi na siłownię codziennie i jest bardzo sprawna.
fit for [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (competent)nadawać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  nadać się do czegoś zwr. dk. + przyim.
 He's not fit for the job.
fit to do [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (competent)nadawać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  nadać się do czegoś zwr. dk. + przyim.
 Amy wants to prove to her boss that she is fit to take on more responsibility.
fit for [sb] adj + prep (suitable)godny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  odpowiedni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This meal is fit for a king.
fit for [sth] adj + prep (suitable)odpowiedni do czegoś przym. + przyim.
 The meat is fit for use as animal food.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
fit adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (opportune)odpowiedni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This is no fit time to ask such questions.
fit for [sth] adj + prep (ready)odpowiedni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  nadawać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  nadać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 These old boots are fit for the rubbish bin.
 Te stare buty nadają się do śmieci.
fit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (acute attack)atak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He suffers from fits, periodically.
fit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spell, onset)atak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She had a bad fit of coughing.
fit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (how well [sth] fits)dopasowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 I don't like the fit of that dress.
 Nie podoba mi się dopasowanie tej sukienki.
fit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] that fits)pasować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  leżeć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 That dress is a good fit.
 Ta sukienka dobrze pasuje.
 Ta sukienka dobrze leży.
fit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (match)pasować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He is a good fit with this organization.
 On dobrze pasuje do tej organizacji.
fit viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be proper)być odpowiednim posił. + przym.
 When speaking to dignitaries, it's important that your manners fit.
 W kontakcie z dygnitarzami twoje maniery muszą być odpowiednie.
fit with [sth] vi + prep (be proper)pasować do czegoś ndk. + przyim.
 Her elegant behaviour fit perfectly with the diplomatic corps.
fit [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be suitable)odpowiadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Does this suitcase fit your needs?
 Czy ta walizka odpowiada twoim potrzebom?
fit [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (adjust)dopasowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dopasować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We'll fit your jacket as soon as the tailor is available.
fit [sb],
fit [sb] for [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(prepare)przygotowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przygotować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Experience will fit you for the job.
fit [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (furnish)montować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamontować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They're having their kitchen fitted.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
fitted | fit
AngielskiPolski
fitted sheet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (elasticised bed linen)prześcieradło z gumką w rogach wyr.
 Is this fitted sheet for the single bed or the double?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "fitted carpet" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'fitted carpet'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.