finger

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfɪŋgər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈfɪŋgɚ/ ,USA pronunciation: respelling(finggər)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (digit on hand)palec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He broke the nail on his index finger.
 Złamał paznokieć na palcu wskazującym.
finger [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (touch)gładzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pogładzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She gently fingered the fabric, assessing its quality.
finger [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (touch sexually) (potoczny)obmacywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)obmacać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I can't believe he fingered her in the bathroom stall.
finger [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, slang (inform on) (potoczny)kapować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)zakapować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She fingered him for the murder.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (strip of land) (przenośny)pas mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 It was a beautiful finger of land, jutting out into the lake.
finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (measure of liquid)palec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Bartender, pour me two fingers of whiskey.
finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (shape: strip, band) (przenośny)kreska żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The chef filled the courgettes with minced lamb and topped them with a finger of thick yogurt.
finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chocolate bar, biscuit) (czekolada)rządek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  wafelek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  kawałek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She broke off a finger of her biscuit and dunked it in her coffee.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
finger food nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food you can pick up and eat)zakąski ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 I'm going to provide finger food at the party to save washing up.
finger joint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (knuckle)kostki palców ż, l.mn. + m, l.mn.
 I scraped a finger joint scrubbing the floor.
finger paint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paint children apply with fingers)tłumaczenie niedostępne
 The child smeared the blobs of brightly colored finger paint all over the paper.
finger paint viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (use fingers to apply paint)malować palcami
  pomalować palcami
 When he finger paints, he uses his fingers, the side of his hand, and even his forearm.
finger painting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (using fingers to paint)malowanie palcami n + m, l.mn.
index finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (forefinger) (palec)wskazujący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Gary cut his index finger while he was trying to cook dinner.
index finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finger next to the thumb)palec wskazujący m + przym.
 Anna pointed to the diagram on the chalkboard with her index finger. He emphasized his point of view by stabbing his index finger in the air.
little finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (smallest digit of the hand)mały palec przym. + m
 I broke my little finger playing cricket last week.
middle finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (longest finger)środkowy palec przym. + m
 The middle finger is between the index finger and the ring finger. To "give someone the bird" is to extend your middle finger in an obscene gesture.
point your finger at vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (accuse)oskarżać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oskarżyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The detective pointed his finger at the man running from the robbery scene.
put your finger on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, informal (identify, determine) (przenośny)wyczuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)wyczuć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I've just put my finger on why I find it so difficult to get up in the morning : I hate my job!
put your finger on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (touch or press) (dosłowny)dotykać, przyciskać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (dosłowny)dotknąć, przycisnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you put your finger on the dog's nose it may bite you.
ring finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (third finger from the thumb)palec serdeczny m + przym.
 He looked at her ring finger and was pleased to see that she probably wasn't married.
trigger finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (index finger)palec wskazujący m + przym.
 Whenever I hear someone bad-mouthing American English, my trigger finger starts to itch!
trigger finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finger that pulls trigger of a gun)palec wskazujący m + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'finger' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: finger the [suspect, criminal, robber], my [index, pointer, middle, ring, pinkie] finger, will be no finger-pointing (here), więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "finger" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'finger'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.