feeding

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfiːdɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(fēding)


From the verb feed: (⇒ conjugate)
feeding is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: feeding, feed

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
feeding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baby)karmienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The baby needed feeding every few hours at first.
feeding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal)karmienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Feeding takes a long time, so the farmer gets up early.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
feed [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give food to [sb])karmić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nakarmić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I need to feed the children.
 Muszę nakarmić dzieci.
feed [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give food to an animal)karmić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nakarmić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Helen feeds the dog every morning.
feed [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be a food source)żywić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyżywić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This farm feeds the entire village.
feed [sb/sth] on [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give [sth] as nourishment)żywić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyżywić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She feeds her chickens on a variety of scraps.
feed [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (supply)zasilać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zasilić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This pipe feeds the radiator.
feed [sth] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (supply)wkładać coś do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  włożyć coś do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The operator feeds paper to the printing press.
feed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food for animals)pasza żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I need to give the pigs their feed.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
feed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (meal) (przenośny, kolokwialny)pasza żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I have to give the kids their feed, then we have to go to the pool.
feed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (supply mechanism)podajnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There was a problem with the photocopier's paper feed.
feed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (broadcast)transmisja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The live feed from New York has stopped working, so we are going to show some commercials.
feed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (breastfeeding)karmienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The baby had a good feed this morning.
feed on [sth] vi + prep (animal: eat)żywić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The animals feed on grass.
feed on [sth] vi + prep figurative (ideas, fears) (przenośny)karmić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Panic feeds on people's fears.
 Panika karmi się ludzkim strachem.
feed [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (gratify) (przenośny)karmić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Art feeds the spirit.
feed [sth] to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (supply) (przenośny)karmić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The media feeds the news to people.
feed [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (encourage) (przenośny)karmić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Don't say anything to feed his ego.
feed [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (supply)podpowiadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podpowiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The assistant fed the actor his lines.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
feeding | feed
AngielskiPolski
baby bottle,
feeding bottle,
also US: nursing bottle
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(infant's feeding receptacle)butelka dla niemowląt wyr.
breast feeding,
breastfeeding
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(suckling a baby)karmienie piersią n + ż
 Breastfeeding can promote emotional attachment between a mother and her child.
feeding bottle,
also US: nursing bottle
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(receptacle for feeding young animals)butelka do karmienia wyr.
feeding tube nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nasogastric tubing)rurka do karmienia wyr.
 The patient was fitted with a feeding tube.
force feeding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (use of a tube to force nourishment)przymusowe karmienie przym. + n
force feeding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gavage: feeding of geese)tuczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 There would be no pâté de foie gras without the force feeding of geese.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'feeding' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: it's feeding time at the [zoo, animal shelter], [animal, tiger, lion, zoo, livestock, cattle, baby] feeding, the feeding of the [animals], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "feeding" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'feeding'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.