feedback

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfiːdbæk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈfidˌbæk/ ,USA pronunciation: respelling(fēdbak′)


Na tej stronie: feedback, feed back

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
feedback nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (high-pitched noise from loudspeaker)sprzężenie zwrotne n + przym.
 The loud feedback when the microphone got too close to the speaker hurt everybody's ears.
feedback nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (science: modification by results)wyniki m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 The feedback generated during the experiment resulted in a return to equilibrium.
feedback nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opinion, criticism)opinia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The website encourages its visitors to give feedback about what they like and don't like about it.
 Ta strona internetowa zachęca odwiedzających do wyrażenia opinii na temat jej zalet i wad.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
feed back,
replace feed back to [sb]
vi phrasal + prep
(report back to)zdawać komuś relację zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zdać komuś relację zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Jamie always feeds back to his line manager in a timely manner.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
feedback | feed back
AngielskiPolski
negative feedback nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unfavourable criticism)negatywna reakcja przym. + ż
 The author received a lot of negative feedback about his new book.
positive feedback nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (good report, favourable comments)pozytywna opinia przym. + ż
 They gave her some positive feedback on her article but didn't publish it. It's always nice to get positive feedback when you're doing things right.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Kolokacje: [sound, microphone] feedback, was a loud feedback [noise, squeal], (loud) feedback from the microphone, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "feedback" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'feedback'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.